Rodinné centrum Poděbrady

Projekty

WEB - ať o nás ví svět

Mít moderní a poutavé webové stránky, které budeme hrdě propagovat a ony budou hrdě
propagovat nás a naši činnost - to je cílem a náplní našeho projektu financovaného z Nadace Tesco.

Učení v malíku

Podpora doučování žáků se sociálním znevýhodněním v kalendářním roce 2022

Prevence jako podpora rodiny

V Rodinném centru Poděbrady nabízíme široké spektrum vzdělávacích a seberozvojových aktivit pro děti a dospělé. Naší snahou je podpořit funkční rodiny v tom, aby funkční zůstaly a měly dostatek zdrojů (informací, kontaktů, dovedností) ke zvládnutí kritických milníků rodinného vývoje.

Rodina - spolu v dobrém i zlém

Náš celoroční projekt si klade za cíl podpořit vnitřní sílu rodiny nebo jednotlivce tak, aby každá rodina (jednotlivec) byla schopna řešit své aktuální životní výzvy, uměla si
vyhledat odbornou pomoc a měla ji ve svém dosahu.

Mateřské centrum = podpora funkční rodiny

Obecným cílem projektu je pomoc rodinám zlepšit kvalitu života v zásadních oblastech jako jsou rodinné vztahy, finance, podpora během těhotenství, péče o dítě, zdraví své i dítěte.
1 | 2 | »