Sama sebou 50+
Rodinné centrum Poděbrady

Projekty

Sama sebou po 50

Program komplexní podpory pro ženy, které již oslavily 50. narozeniny a konečně chtějí věnovat čas samy sobě.

Sousedské slavnosti 2023 na Žižkově

Třemi sousedskými slavnostmi za finanční podpory Kauflandu a Nadace Via chceme rozšiřovat místní komunitu a budovat dobré sousedské vztahy napříč generacemi i mezi starousedlíky a "náplavou".

WEB - ať o nás ví svět

Mít moderní a poutavé webové stránky, které budeme hrdě propagovat a ony budou hrdě
propagovat nás a naši činnost - to je cílem a náplní našeho projektu financovaného z Nadace Tesco.

Učení v malíku

Podpora doučování žáků se sociálním znevýhodněním v kalendářním roce 2022

Prevence jako podpora rodiny

V Rodinném centru Poděbrady nabízíme široké spektrum vzdělávacích a seberozvojových aktivit pro děti a dospělé. Naší snahou je podpořit funkční rodiny v tom, aby funkční zůstaly a měly dostatek zdrojů (informací, kontaktů, dovedností) ke zvládnutí kritických milníků rodinného vývoje.

Rodina - spolu v dobrém i zlém

Náš celoroční projekt si klade za cíl podpořit vnitřní sílu rodiny nebo jednotlivce tak, aby každá rodina (jednotlivec) byla schopna řešit své aktuální životní výzvy, uměla si
vyhledat odbornou pomoc a měla ji ve svém dosahu.

Mateřské centrum = podpora funkční rodiny

Obecným cílem projektu je pomoc rodinám zlepšit kvalitu života v zásadních oblastech jako jsou rodinné vztahy, finance, podpora během těhotenství, péče o dítě, zdraví své i dítěte.

Hlasy v tichu

Naše iniciativa se volně inspiruje výstavou formátu „Silent Witness – Tiché Svědkyně“, která se zrodila v USA pod iniciativou skupiny umělců a spisovatelů.

Nestůj a pojď si hrát

Obsahem projektu „Nestůj a pojď si hrát!“ je zapojení dětí s odlišným kulturním, etnickým a sociálním zázemím do vzdělávacího projektu prostřednictvím volnočasových aktivit.

Děti a životní prostředí

Cílem projektu je zaměřit se na preventivní působení ve vztahu k životnímu prostředí a ochraně přírody.

Hřiště u kostela

Komunitní projekt budování nového dětského hřiště za účasti a podpory veřejnosti.