Rodinné centrum Poděbrady

Na křižovatce osobního a pracovního života: možnosti a bariéry

Projekt je zaměřen na zvyšování povědomí zaměstnanců a rodičů s dětmi o významu a možnostech slaďování pracovního a rodinného života..

Občanské sdružení Rodina a dítě je partnerem projektu Na křižovatce osobního a pracovního života: možnosti a bariéry. Příjemcem podpory je Gender Studies o.p.s.

Projekt je zaměřen na zvyšování povědomí zaměstnanců a rodičů s dětmi o významu a možnostech slaďování pracovního a rodinného života a o platové diskriminaci a na vývoj a ověření inovativních opatření směřujících k prosazování rovného odměňování a slaďování rodinného a pracovního života ze strany zaměstnavatelů.

V rámci aktivit cílených na zaměstnavatele budou vytvořeny nástroje a opatření pro sladění osobního a pracovního života a pro odstranění platových nerovností, které budou v organizacích a firmách pilotně ověřeny. Vytvořené nástroje budou reagovat na potřeby zaměstnanců, sesbírané a analyzované v rámci skupinových diskuzí, a na bariéry a předsudky na straně zaměstnavatelů, které budou zjišťovány formou individuálních rozhovorů, kulatých stolů a auditu Rovné příležitosti.

Klíčové aktivity:

Síť firem sdílejících zkušenosti z oblasti harmonizace práce a rodiny a rovného odměňování

Firma roku: rovné příležitosti - ročník věnovaný rovnému odměňování

Vytvoření a implementace nástrojů a opatření pro sladění osobního a pracovního života a pro odstranění platových nerovností

Zpracování studie nákladů a zisků programů zaměřených na sladění osobního a pracovního života a rovné odměňování

Certifikát Místo přátelské rodině

Tematická informačně-vzdělávací kampaň

Více informací o projektu zde

loga