Sama sebou 50+
Rodinné centrum Poděbrady

Příměstské tábory

V létě 2024 nabízíme 2 příměstské tábory pro školní děti na animáků

HOTEL TRANSYLVÁNIA - 22. - 26. 7. 2024 
JAK VYCVIČIT DRAKA - 5. - 9. 8. 2024 OBSAZENO

Tábory jsou určeny pro děti, které k 30.6.2024 ukončily 1.- 5. třídu ZŠ.
Cena 3.000 Kč zahrnuje celodenní program 8:00 - 16:00, oběd a pitný režim
(svačiny zajišťují rodiče).

Kroužky pro školáky a mládež

Dětem a dospívajícím od 6 do 18 let nabízíme zájmové kroužky.
(Po přesměrování do našeho přihlašovacího systému
prosím zvolte typ aktivity " školáci a mládež")

Prohlédněte si nabídku a vyberte kroužek

Doučování dětí

Doučování pro žáky základních škol a studenty středních škol
(s výjimkou odborných předmětů na SOU a SŠ)

+

Logopedický screening

Logopedický screening je určen dětem, dospívajícím či dospělým.

Během individuálního 30 minutového vyšetření Vašeho dítěte / Vás klinickou logopedkou zjistíte, které oblasti řečového projevu máte trénovat a hlavně jak. Jako rodič se vyšetření přímo účastníte, takže vidíte, jak logopedka s dítětem pracuje, jaké techniky nácviku používá, a získáte od ní doporučení na míru Vašemu dítěti či Vám, a to včetně vysvětlení, v jaké fázi řečového vývoje se nyní nachází(te) a jak ho můžete podpořit. Součástí screeningu je vyšetření motoriky mluvidel, kontrola dechového stereotypu, sluchové percepce a také výslovnosti jednotlivých hlásek.

K vyšetření nepotřebujete žádné doporučení, pouze se objednáte na jeden z nabízených termínů - vždy 1. pátek v měsíci, pokud na něj nepřipadá svátek nebo školní prázdniny.

Cena screeningového vyšetření je 350 Kč.

 

vyberte si termín

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky na SŠ

Vzhledem k nízkému zájmu se avizované Přípravné kurzy na přijímací zkoušky na SŠ v Rodinném centru Poděbrady konat nebudou. Děkujeme za pochopení!