Rodinné centrum Poděbrady

Rodina - spolu v dobrém i zlém

Náš celoroční projekt si klade za cíl podpořit vnitřní sílu rodiny nebo jednotlivce tak, aby každá rodina (jednotlivec) byla schopna řešit své aktuální životní výzvy, uměla si
vyhledat odbornou pomoc a měla ji ve svém dosahu.

Rodinu vnímáme komplexně a kontinuálně. Proto v roce 2022 provedeme naše klienty postupně všemi stádii rodinného života, pozastavíme se u jednotlivých vývojových milníků a pomůžeme je rodinám dobře zvládnout tak, aby z nich všichni členové i rodina jako celek vyšli posíleni a připraveni na novou životní etapu. Cyklus rodiny rozdělíme do 7 životních etap, k nimž se budou v rámci vymezeného časového úseku (1 měsíc) vztahovat jednotlivé aktivity.  

Prostřednictvím interaktivních besed a setkávání s odborníky vybavíme účastníky potřebnými informacemi, skrze které mohou vlastní silou zvládnout některé náročné situace ve své rodině. Vedle toho setkáním s daným odborníkem (logopedka, sociální pracovnice, psycholožka, speciální pedagožka, právník, porodní asistentka, laktační poradkyně, výživová poradkyně a další) získají kontakt na konkrétního odborníka, který je praxí spojen s naším regionem, a budou mít možnost s ním navázat v případě potřeby odbornou, místně a časově dostupnou spolupráci.

Paralelně vedle tohoto konceptu poběží další celoroční aktivity pro konkrétní CS:
1) pravidelné kurzy Předporodní přípravy, které mají za cíl seznámit nastávající rodiče s tím, co je čeká během porodu a těsně po něm. Kurzy budou mít jednorázový charakter, budou vedeny odborníci z praxe a budou probíhat jedenkrát do měsíce. Do nabídky Centra je zařazujeme zejména proto, že v Poděbradech není porodnice a nastávající rodiče musí za touto službou dojíždět do Nymburka, Jičína nebo Kolína. Navíc v době pandemie nemocnice tuto nabídku služeb značně omezily.
2) kurzy Podpora rodiny v období šestinedělí, jejímž cílem je usnadnit sžívání matky a novorozence a pomoci novopečeným rodičům dobře zvládnout první týdny až měsíce nové životní etapy. Kurzy budou vedeny laktační poradkyní a budou mít charakter jednorázového setkání, při kterém budou účastnice za asistence odbornice sdílet své zkušenosti a klást otázky, které je v oblasti péče o novorozence a sebe sama po porodu aktuálně trápí.

Celý projekt je financován Národním dotačním titulem MPSV Rodina, Humanitárním fondem Středočeského kraje a Městem Poděbrady - za veškerou podporu děkujeme!!!! .