Sama sebou 50+
Rodinné centrum Poděbrady

Pomoc dětem a jejich blízkým zasaženým násilím a traumatem v důsledku války na Ukrajině

V červnu jsme se stali partnerskou organizací projektu Centra LOCIKA.

Naší úlohou je poskytovat informace dětem, mladým lidem a veřejnosti o možnostech psychosociální podpory pro děti a rodiny zasažené domácím násilím a traumatem v důsledku války na Ukrajině. Budeme informovat naše klienty a klientky o možnostech psychosociální podpory v oblasti domácího násilí a dětí a traumata v důsledku války na Ukrajině a budeme šířit osvětu v oblasti psychosociálního zdraví dětí a prevence před domácím násilím. Vzhledem k letnímu provozu RC Poděbrady a plánované rekonstrukci jsme Vám k dispozici po telefonické domluvě na tel. 604 937 300, od 18. 9. 2023 úterky, čtvrtky a pátky dopoledne v čase 8:30 – 12:30.

Projekt usiluje o to, aby více dětí a jejich blízkých zasažených válkou na Ukrajině a násilím v rodině získalo včasnou a citlivou pomoc, a to v rámci systému sociálně-právní ochrany. Díky aktivitám projektu bude položen základ systematické pomoci pro traumatizované rodiny a děti v rámci krajů v České republice.

Projekt pomůže 750 osobám, dětem a jejich blízkým, kteří jsou zasaženi násilím v blízkých vztazích a traumatem kvůli válce na Ukrajině. Projekt chce taky posílit odbornou pomoc těmto dětem a rodinám v rámci krajů, a zároveň informovat rodiče a další pečovatele o tom, jak mohou dětem sami pomoci. Hlavní cílovou skupinou projektu jsou děti ve věku 0-18 let. V jejich zájmu budeme pracovat i s jejich blízkými. Druhou cílovou skupinou jsou odborní pracovníci, kteří jsou s těmito dětmi v kontaktu, především pracovníci Intervenčních a krizových center po celé ČR.

 

 

Projektové aktivity

  • Vznik a distribuce psychoedukačních a informačních materiálů

Do krajů a přímo ke klientům bude rozesláno přes 10 000 kusů informačních materiálů. Ty se budou věnovat tomu, jak zvládat náročné situace v důsledku traumatu (jak v případě dětí, tak při práci s nimi). Materiály taky vysvětlí, kde a jak v ČR vyhledat pomoc v případech domácího násilí.

  • Capacity building krizových a intervenčních center v krajích

Projekt posílí odbornou kapacitu regionálních intervenčních a krizových center, a to o 2400 hodin. Celkem bude proškoleno 40 interventů pro přímou pomoc dětem a rodinám. V rámci krizové psychosociální pomoci bude podpořeno 450 dětí a mladistvých + 250 jejich rodičů nebo pečovatelů.

  • Pilotní ověření provozu Dětského advokačního centra v Praze jako vzorového centra pro rozvoj služeb v krajích

U 50 dětí bude proveden v rámci služeb Dětského advokačního centra komplexní case management případu.
Informace o projektu naleznete zde: Projekty | Centrum LOCIKA.

 

Doba trvání projektu: 1. 2. 2023 – 31. 1. 2024

Projekt je financován UNICEF ve spolupráci s MPSV.

https://uploads-ssl.webflow.com/612ca84c365129ea7dd559dd/640f5bfdbaf8838f2f86a68a_N%C3%A1vrh%20bez%20n%C3%A1zvu.png

Názory vyjádřené na této webové stránce nereflektují automaticky stanovisko a postoje organizace UNICEF. Prezentace materiálu (včetně map) neznamená vyjádření jakéhokoliv názoru ze strany UNICEF na legální status jakékoliv země, oblasti, politické entity nebo hranic.