Rodinné centrum Poděbrady

Slaďování soukromého a pracovního života v mezinárodním kontextu: výměna know-how a rozvoj tematické sítě

Projekt je zaměřen na vytváření a ověřování nástrojů pro slaďování rodinného a osobního života pečujících.

Občanské sdružení Rodina a dítě je partnerem projektu Slaďování soukromého a pracovního života v mezinárodním kontextu: výměna know-how a rozvoj tematické sítě. Příjemcem podpory je Gender Studies o.p.s.

Projekt je zaměřen na vytváření a ověřování nástrojů pro slaďování rodinného a osobního života pečujících. Hlavním nástrojem je mezinárodní tematická síť, složená z různorodých aktérů (nevládních neziskových organizací a jejich sítí, zaměstnavatelů, tvůrců politik a pečujících osob), která bude identifikovat podmínky pro úspěšnou adaptaci příkladů dobré praxe ze zahraničí.

Cílem projektu je posílit postavení ohrožených osob na trhu práce a posílit neziskové organizace, které s těmito cílovými skupinami pracují. Nástroje budou specificky zaměřeny na dosud opomíjené sektory (např. výrobní, obchod) a na malé a střední podniky.

Mezi klíčovými aktivitami projektu je komparativní analýza zaměřená na zjištění pozitivních i negativních zkušeností pečujících osob s programy slaďování rodinného a pracovního života a flexibilního pracovního uspořádání. Na základě analýzy budou vytvářeny nástroje pro rodiče: vzdělávací semináře pro rodiče převážně vracející se z rodičovské dovolené, informační kampaň, virtuální svépomocná skupina a informačně-poradenské centrum zprostředkovávající diskuzi mezi rodiči.

V návaznosti na analýzu a zkušenosti zahraničních partnerů a dalších členů a členek tematické sítě bude vytvořena odborná publikace s prvky manuálu. Ta bude distribuována převážně mezi organizace, které pracují s cílovou skupinou rodičů.

Více informací o projektu zde

loga