Rodinné centrum Poděbrady

Děti a životní prostředí

Cílem projektu je zaměřit se na preventivní působení ve vztahu k životnímu prostředí a ochraně přírody.
Právě zkušenosti a poznatky z předchozího projektu nás utvrzují v úsilí a snaze věnovat se intenzivněji této oblasti. Chceme přispět k lepšímu povědomí o možnostech ochrany životního prostředí a zkvalitnění vztahu k přírodě, k jejímu lepšímu poznání a pochopení.