Rodinné centrum Poděbrady

Ekovýchova pro nejmenší, aneb vraťme přírodě, co jí patří

Hrané autorské pohádky pro nejmenší děti o správném třídění bioodpadů, fotografické a výtvarné soutěže, aby si děti uvědomily krásu svého okolí, města, vesnice, regionu.

Projekt je zaměřen na rozvíjení vztahu nejmenší generace k životnímu prostředí a přírodnímu dědictví regionu a to formou hrané autorské pohádky pro nejmenší děti o správném třídění bioodpadů a fotografické a výtvarné soutěže, kde děti vedeme k vlastní tvořivé činnosti, aby si tak uvědomily krásu svého okolí, města, vesnice, regionu.

Díky tomuto programu se naučí již nejmenší děti, jak správně třídit odpad a to i bioodpad. V mateřském centru vymysleli ekologickou pohádku, kterou budou na podzim a v zimě hrát v mateřských školách a maminkám s dětmi v mateřských centrech. Postavy z pohádky budou děti nenásilnou formou učit, jak se správně a šetrně chovat k přírodě.

Díky podpoře TPCA přibude v Poděbradech několik kontejnerů na bioodpad. O tom, kam by bylo vhodné kontejnery umístit, rozhodnou sami občané díky dotazníkovému šetření, které bude ve městě probíhat také v podzimních měsících roku 2012.

Do projektu budou zapojeny i děti ze základních škol prostřednictvím fotografické i výtvarné soutěže. Jejich práce vyhodnotí odborná porota na jaře příštího roku. Podrobné informace o této soutěži budou zveřejněny v říjnu v tisku.

Projekt „Ekovýchova pro nejmenší, aneb vraťme přírodě, co jí patří“ je jedním z 15 vybraných projektů grantového programu TPCA Partnerství pro Kolínsko.

Více informací o projektu zde