Rodinné centrum Poděbrady

Rodiče sobě - podpora programů mateřského centra Poděbrady

Cílem projektu je stabilizování mateřského centra v době covidu, pořádání akcí pro děti a rodiny – v podobném rozsahu jako dosud.
Díky projektu můžeme v době covidu, pořádání akcí pro děti a rodiny – v podobném rozsahu jako dosud, tedy Den Země, Den Dětí, Příměstské letní tábory. V rámci kmenových aktivit centra budou probíhat vzdělávací kurzy pro rodiny s dětmi (jak pro rodiče, tak i pro děti), volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi atd. V rámci těchto aktivit dojde k dovybavení jazykové učebny, k zakoupení nových koberců, stolu, židlí a tabule k výuce jazyků. Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti v rámci Nadačního fondu Tesco a programu - Vy rozhodujete, my pomáháme.