Rodinné centrum Poděbrady

Mateřské centrum = podpora funkční rodiny

Obecným cílem projektu je pomoc rodinám zlepšit kvalitu života v zásadních oblastech jako jsou rodinné vztahy, finance, podpora během těhotenství, péče o dítě, zdraví své i dítěte.

Všechny tyto oblasti bývají více či méně poškozeny vzhledem k nedostatečné osvětě. Specifičtějším cílem projektu “Mateřské centrum = podpora funkční rodiny” je zvýšení podpory a motivace k řešení nastalých problémů v rodině, pro zachování a zvýšení rodičovských kompetencí, posílení vztahu mezi rodičem a dítětem, rodiči navzájem, posílení jejich vztahu a vzájemného porozumění si.

Dále se projekt zaměřuje na vzájemné sdílení, motivaci, podporu a výměnu zkušeností mezi samotnými klienty v rámci skupinových aktivit. Zaměřujeme se na soubor vzájemně provázaných a již velmi dobře hodnocených aktivit, na podporu během těhotenství, poradenství během šestinedělí, psychologické poradenství, partnerské poradenství, kurzy rozvoje osobnosti, zvládání rodičovských kompetencí a v těchto aktivitách chceme i nadále pokračovat.

Díky zkušenostem z minulých let a spolupráci s Občanskou poradnou Nymburk jsme schopni rovněž odhalovat případy domácího násilí, a včas je řešit za pomoci odborníků. Na základě současné situace a zvýšené poptávky se rovněž chystáme zahájit finanční poradenství pro rodiny, které se dostaly do finančních problémů.

Během všech setkání, seminářů a kurzů bude umožněno rodičům hlídání jejich dětí v prostorách MC jako doprovodná služba těchto aktivit. Právě nemožnost hlídání je častým limitujícím faktorem rodičů pro vzdělávací a poradenské aktivity. Tyto aktivity budou zabezpečovat zaměstnankyně MC.