Sama sebou 50+
Rodinné centrum Poděbrady

Provázíme rodičovstvím, provázíme životem!

Celoroční projekt RC Poděbrady financovaný z NDT MPSV Rodina, dotací Středočeského kraje a Města Poděbrady.

Náš projekt „Provázíme rodičovstvím, provázíme životem“ navazuje na zkušenosti a projekty z let 2021 a 2022. Podobně jako v minulých letech si klade za cíl podpořit vnitřní sílu rodiny a jednotlivých členů tak, aby každá rodina (jednotlivec) byla schopna řešit své aktuální životní výzvy, uměla si vyhledat odbornou pomoc a měla ji ve svém dosahu. V roce 2023 nabídneme rodinám aktivity, které vedou k posílení rodičovských kompetencí, podpoří rodiče při výchově dětí, stabilizaci partnerství i při zkvalitňování dalších vztahů v rodině. Část aktivit je pokračováním těch z let 2021 a 2022, jiné jsou zcela nové a reagují na poptávku ze strany klientů. V roce 2023 jsme pro vás připravili tyto aktivity:

Rodičovská akademie
interaktivní přednášky podporující rodiče při výchově dětí a zážitkové workshopy posilující rodičovské kompetence
- přednášky: Radosti a strasti rodin s dětmi do 3 let; Jupí, vzali nás do školky; Řečový vývoj dítěte; Sourozenci a jejich pořadí narození v rodině; Jak zvládnout DYS poruchy; Zlobí nebo má ADHD?; Jak milovat puberťáka; Starám se o své děti i rodiče...
- zážitkové semináře: Hranice ve výchově;  Komunikace a efektivní řešení konfliktů v rodině; Proč děti lžou, Vícegenerační soužití a komunikace
....)

Spokojený rodič – wellbeing pro rodiče
Aktivity zaměřené na seberozvoj a péči rodičů o sebe sama 
(Jak se spřátelit se stresem; Energy management 4.0 aneb jak lépe řídit svou energii)

Slaďování rodinného a pracovního života
Nabídneme legislativní i psychologický pohled na souběh práce a rodinného života v různých fázích rodičovství 
(Těhotenství na trhu práce; Rané rodičovství na trhu práce; Návrat na trh práce pro rodičovské; Trh práce a péče o osobu blízkou)

Kdo šetří, má za tři
Aktivita zaměřená na lepší orientaci v rodinném rozpočtu a zapojení dětí do hospodaření rodiny
(Děti a peníze; Jak ušetřit - praktické tipy)

Poradna Rodinného centra
Našim klientům nabídneme časově i finančně dostupnou psychologickou nebo psychoterapeutickou pomoc. Rodičům ve ztížených socioekonomických podmínkách (rodič samoživitel, rodič ve špatné ekonomické situaci v důsledku energetické krize, rodič na mateřské nebo rodičovské dovolené , rodič v evidenci ÚP, rodič dítěte se zdravotním postižením, rodič cizinec) nabízíme finančně zvýhodněnou psychologickou pomoc.
V rámci této aktivity lze poskytnout celkem max. 35h podpory s limitem 5h na osobu.

Předporodní příprava
Pro rok 2023 nabídneme klasické jednorázové předporodní poradenství (vždy první pondělí v měsíci od 16:30) a pak poradenství s psychoterapeutickým přesahem (úterky 1x za 14 dní) zaměřené na to, aby nastávající maminky období těhotenství, porodu a šestinedělí prožily příjemně a vyladily se na novou životní etapu.

Miminkování
V pravidelném čase se budeme věnovat různým tématům péče o dítě jako je kojení, nošení, podpora fyziologického psychomotorického vývoje dítěte, plenkování, znakování aj.

Převážná část výše uvedených aktivit je rodičům nabízena s možností hlídání dětí v herně Rodinného centra Poděbrady, které je pro tyto účely vybaveno jak materiálně, tak personálně.
Pouze u zážitkových workshopů hlídání nebude nabízeno, neboť jde o práci na sobě sama, která vyžaduje plnou pozornost rodičů, a přítomnost dětí ve vedlejší místnosti by byla rušivým elementem.