Rodinné centrum Poděbrady

WEB - ať o nás ví svět

Mít moderní a poutavé webové stránky, které budeme hrdě propagovat a ony budou hrdě
propagovat nás a naši činnost - to je cílem a náplní našeho projektu financovaného z Nadace Tesco.

Děkujeme tímto nadačnímu fondu Tesco, Nadaci Rozvoje Občanské Společnosti i všem zapojeným hlasujícím, díky nimž můžeme skrz nový web být blíže našim klientům, můžeme oslovovat nové a těm stávajícím nabízet přehledněji nabídku všech našich služeb - od vzdělávání a osvěty po zájmové činnosti pro děti i dospělé. Vše s jediným cílem - podpora funkční rodiny.

DĚKUJEME!!!