Rodinné centrum Poděbrady

Nestůj a pojď si hrát

Obsahem projektu „Nestůj a pojď si hrát!“ je zapojení dětí s odlišným kulturním, etnickým a sociálním zázemím do vzdělávacího projektu prostřednictvím volnočasových aktivit.
Ve spolupráci s PPP ( pedagogicko-psychologickou poradnou), mateřskými školami a základními školami chceme vytvořit program, který bude v rámci projektu naplňovat myšlenku inegrace minoritních skupin.