Rodinné centrum Poděbrady

Hřiště u kostela

Komunitní projekt budování nového dětského hřiště za účasti a podpory veřejnosti.
Co je projekt „Naše hřiště“?

Maminkám v Poděbradech připadalo, že jejich děti si nemají, kde hrát. Pokud se někde dětské hřiště vyskytuje, je nevyhovující, zaneřáděné, nebezpečné, zneužívané výrostky a pejskaři. Naše iniciativa vznikla z kritiky stavu dětských hřišť. Při veřejné diskusi o revitalizaci lázeňského parku vznesla Šárka Strýhalová námitku spolu s rozsáhlou fotodokumentací stavu hřišť. Přidalo se k ní několik aktivních matek, které původně chtěly hřiště přímo v centrálním parku. Od listopadu loňského roku se společně scházely, aby se domluvily, co s tím. Tuto aktivitu podpořil místostarosta Mgr. Jaromír Novák. Chtěli bychom cestou spolupráce s veřejností vybudovat dětské hřiště, které odpovídá potřebám uživatelů.

Kde bude hřiště stát?

Chtěly jsme mít hřiště přímo v parku, kde se schází největší množství rodičů a dětí. Po rozhovoru s architektem revitalizace parku Fingerem jsme nabyly dojmu, že se naše přání uskuteční. S tzv. odpočivným prostorem pro matky a děti je v projektu revitalizace parku počítáno, jen se bude odehrávat v delším časovém horizontu. Proto jsme hledaly další vhodné místo. Nakonec jsme po dlouhých diskusích zjistily, že se nám nejvíce líbí místo u řeky, za muzeem. Je to klidné, bezpečné, prostorné a oblíbené místo s již vzrostlými stromy, které je zároveň majetkem města. Také je velice frekventované a to pro nás bylo důležité.

Jak si představujeme spolupráci s veřejností?

Veřejnost chceme k projektu pozvat hned od samého počátku. Budeme moc rádi, když se vyjádří k plánování, společně navrhnou budoucí podobu hřiště, nabídnou své schopnosti, přiloží ruku k dílu při realizaci. A po ukončení si budou chodit hrát na svoje hřiště.

Kdy bude hřiště hotové?

Začínáme již teď . První plánovací setkání proběhne v sobotu 8. června v Mateřském centru, Karla Čapka 1113. Druhé setkání bude za dva měsíce po prvním. Mezitím architektka zhotoví projektovou dokumentaci a nechá znovu veřejnost připomínkovat celý projekt. Na podzim tohoto roku hřiště společnými silami postavíme!!!!!

Kde vezmeme peníze?


Město Poděbrady vyčlenilo v rozpočtu 150 000 Kč. Dostali jsme grant od nadace VIA ve výši 210 000 Kč z programu „Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí“ podpořeného Českou spořitelnou a.s., další grant ve výši 30 000 Kč nám dala nadace Partnerství z programu „Partnerství pro veřejná prostranství“. Také proběhne 21.6.02 benefiční divadelní představení „Dědeček“, jehož výtěžek zdvojnásobí Nadace Divoké husy. Máme ještě zažádáno o další prostředky u nadace Open Society Fund. Samozřejmě chceme oslovit i místní firmy a doufáme, že v tom budeme úspěšné.

Jaké už máme zkušenosti?

V Mateřském centru jsme s pomocí rodičů v roce 1999 postavili malé hřiště na zahradě centra. V roce 2000 jsme postavili hřiště na Žižkově v ulici V aleji.

Co už jsme udělali v tomto projektu?

Zdokumentovaly jsme stav hřišť v našem městě. Iniciovaly jsme schůzky s místostarostou Novákem, hledaly jsme vhodný pozemek, a vhodná řešení, sešly jsme se s vedoucí investičního odboru E.Vokřálovou, její kolegyní A.Borovičkovou, abychom projednaly finanční jištění hřiště. Iniciovaly jsme schůzku s architektem parku Fingerem, abychom zjistily, jaká je jeho představa o dětském hřišti v lázeňském parku. Měly jsme mnoho schůzek v Mateřském centru s maminkami, které se aktivně chtějí zapojit a pracovat s námi.Také jsme měly schůzky s konzultantkou nadace VIA Terezou Teuschelovou, která je jakýmsi supervizorem našeho projektu, hledaly a nakonec jsme i vybraly zahradní architektku Janu Václavíčkovou. Připravily jsme koncepty tiskových materiálů, propagační letáčky, články do novin, webovou stránku - tedy tzv. mediální prezentaci celého projektu.
Konzultovaly jsme náš projekt se zástupci nadace VIA, nadace Partnerství, Nadace Divoké husy, napsaly jsme žádosti o grant a byly úspěšné! Také jsme se zúčastnily seminářů nadace VIA na téma práce s veřejností, média, další seminář o fundraisingu nás čeká. Domluvily jsme se s KIC o uskutečnění benefičního představení. Měly jsme několik schůzek s případnými sponzory.....atd. atd.

Kdo jsou hlavní organizátoři projektu ?

Občanská sdružení - Rodina a dítě (provozující Mateřské centrum) a občanské sdružení centrum Ema, jmenovitě pak Pavla Boháčková, Alice Nováková, Lucie Slauková a Šárka Strýhalová. Rády bychom podotkly, že vše děláme dobrovolně, ve svém volném čase a někdy i na úkor našich milých rodin, které nás ale v našem počínání podporují.