Rodinné centrum Poděbrady

Prevence jako podpora rodiny

V Rodinném centru Poděbrady nabízíme široké spektrum vzdělávacích a seberozvojových aktivit pro děti a dospělé. Naší snahou je podpořit funkční rodiny v tom, aby funkční zůstaly a měly dostatek zdrojů (informací, kontaktů, dovedností) ke zvládnutí kritických milníků rodinného vývoje.

V roce 2022 proto část našich aktivit věnujeme neradostným, ale důležitým tématům z oblasti prevence.
Našim návštěvníkům nabídneme

  • přednášky na téma:
    • sebepoškozování dětí a mladistvých
    • násilí v rodinách včetně násilí na seniorech
    • alkoholové a nealkoholové závislosti u dětí, mladistvých a dospělých
    • rodičovská kontrola nad virtuálním světem dětí a mladistvých
  • podzimní intenzivní kurz "Senior 21. století - každodenní využití informačních technologií", v němž bude uzavřená skupina seniorů v průběhu 5 lekcí seznámena základními dovednostmi uživatele tabletu a chytrého telefonu, internetu a různých mobilních aplikací. Cílem je seznámení seniorů s těmito nástroji dnešní doby a eliminace zábran jejich využívání při zdůrazňování maximální bezpečnosti a obezřetnosti

Tento projekt je financován z Fondu prevence Středočeského kraje - za tuto podporu velice děkujeme!