Sama sebou 50+
Rodinné centrum Poděbrady

Provázíme rodičovstvím, provázíme životem 2024

Celoroční projekt RC Poděbrady financovaný z NDT MPSV Rodina na podporu rodin i jednotlivců.

Náš projekt „Provázíme rodičovstvím, provázíme životem 2024“ navazuje na zkušenosti a projekty z let 2021 až 2023. Podobně jako v minulých letech si klade za cíl podpořit vnitřní sílu rodiny a jednotlivých členů tak, aby každá rodina (jednotlivec) byla schopna řešit své aktuální životní výzvy, uměla si vyhledat odbornou pomoc a měla ji ve svém dosahu. V roce 2024 nabídneme rodinám aktivity, které vedou k posílení rodičovských kompetencí, podpoří rodiče při výchově dětí, stabilizaci partnerství i při zkvalitňování dalších vztahů v rodině. Většina aktivit je pokračováním osvědčených aktivit z předchozích let. V roce 2024 jsme pro vás připravili tyto aktivity:

Rodičovská akademie:
interaktivní semináře podporující rodiče při výchově dětí a zvládání rodičovské role i zážitkové semináře posilující rodičovské kompetence. Těšit se můžete na Sourozence a jejich pořadí narození v rodině, Školní zralost, jak zvládnout nástup do školky, Psychomotorický vývoj dětí z pohledu fyzioterapeutky, Vztahy v širší rodině, Já a všechny moje role, ADHD, Bezpečné cestování, Důslednost ve výchově atd. 

Spokojený rodič – wellbeing pro rodiče
Aktivity zaměřené na seberozvoj a péči rodičů o sebe sama 

Slaďování rodinného a pracovního života
Nabídneme legislativní i psychologický pohled na souběh práce a rodinného života v různých fázích rodičovství

Poradna Rodinného centra
Našim klientům nabídneme časově i finančně dostupnou psychologickou nebo psychoterapeutickou pomoc. Rodičům ve ztížených socioekonomických podmínkách (rodič samoživitel, rodič ve špatné ekonomické situaci v důsledku energetické krize, rodič na mateřské nebo rodičovské dovolené , rodič v evidenci ÚP, rodič dítěte se zdravotním postižením, rodič cizinec) nabízíme finančně zvýhodněnou psychologickou pomoc.  

Předporodní příprava
Vždy první pondělí v měsíci od 16:30 máte jako budoucí rodiče možnost využít jednorázového poradenství s porodní asistentkou nymburské porodnice a dovědět se, co Vás a Vaše miminko v porodnici a poté i doma v průběhu šestinedělí čeká.

Převážná část výše uvedených aktivit je rodičům nabízena s možností hlídání dětí v herně Rodinného centra Poděbrady, které je pro tyto účely vybaveno jak materiálně, tak personálně. Pouze u zážitkových workshopů hlídání nebude nabízeno, neboť jde o práci na sobě sama, která vyžaduje plnou pozornost rodičů, a přítomnost dětí ve vedlejší místnosti by byla rušivým elementem.