Rodinné centrum Poděbrady

Výroční zpráva 2009

 
Úvod
…….. „Myslím si, že svět je dnes úplně převrácený a tolik utrpení je tu proto, že je tak velice málo lásky v domovech a v rodinném životě. Nemáme čas pro své děti, nemáme čas na sebe navzájem, není čas, abychom se těšili jeden z druhého.“
„Láska začíná doma, láska žije v domovech, a proto je dnes ve světě tolik utrpení a tolik chybí štěstí…. Každý dnes vypadá hrozně uspěchaný, ustaraný kvůli lepšímu blahobytu a většímu bohatství a tak dále, také děti mají velmi málo času pro své rodiče. Rodiče mají velmi málo času na sebe navzájem.“…….
                                                                                                           Matka Tereza
Při brouzdání po internetu a hledání vhodného citátu jsem narazila na tento článek, který mne velice zaujal a donutil k zastavení se a k hlubokému zamyšlení, neboť v těchto slovech se částečně odráží dnešní realita.
Jsme rády, že tu můžeme být a svojí činností umožňovat maminkám utužování vazeb se svými dětmi, manžely, partnery, rodiči a lidmi kolem sebe.
Přes veškeré negativní informace, které se k nám dennodenně dostávají prostřednictvím médií, se nám každý den potvrzuje při pohledu na maminku hrající si se svým dítětem, že mateřská láska je základem a nadějí k lepší budoucnosti a upevnění citového pouta mezi lidmi.
To vše nás naplňuje pozitivní energií a vytváří tak hybnou sílu naší práce a dává smysl naší činnosti.
Díky obětavosti a dobročinnosti těchto lidí se naše organizace může stále vyvíjet a vytvářet zázemí pro setkávání všech generací.
Mgr. Adamkovičová Lýdie
Koordinátorka programů
 
Ohlédnutí se za rokem 2009
Rok byl ve znamení spolupráce s ostatními organizacemi. Podařilo se zapojit do několika projektů na celonárodní úrovni. V rámci projektů se zintenzivnila spolupráce mezi zástupci města a občanskými sdruženími a předávání potřebných informací směřujících ke zvýšení efektivity.
Statistika návštěvnosti
Toto zařízení a jeho externí aktivity prospívají cca 100 - 150 mladým rodinám z Poděbrad a blízkého okolí. Naše MC je od roku 2001 členem celorepublikové Sítě MC v ČR. Úzce spolupracuje i s MC ve východní části Středočeského regionu.
Za dobu své jedenáctileté existence prošlo mateřským centrem již velké množství návštěvníků – viz tabulka níže
 

 

Rok Počet matek - kontaktů Počet dětí - kontaktů
1998 1.110 1.303
1999 1.396 1.815
2000 1.286 1.940
2001 1.278 2.009
2002 1.217 2.057
2003 1.415 2.217
2004 1.580 2.339
2005 1.395 2.177
2006 1.504 2.578
2007 1.726 2.061

2008

2009

2.262

2267

2.421
2.537

Pravidelné akce 

Pondělí:    
10:00
ZPÍVÁNÍ S JANOU

 

11:00
POSEZENÍ A POVÍDÁNÍ o těhotenství, kojení

 

16:00
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI V TĚLOCVIČNĚ TGM

 

16:30
JOGA PRO TĚHOTNÉ
Úterý:
9:00
POHYBOVÉ HRÁTKY S ROBÁTKY - pro děti od 8-18 měs.

 

10:00
ENTENTÝNY - kroužek pro rozvoj řeči pro děti od 2let

 

13:00
ČAROVÁNÍ SE SKŘÍTKEM
- výtvarné aktivity s výukou angličtiny pro děti 3,5 – 6 let

 

14:45
HRAJEME SI ANGLICKY pro děti 3,5 - 6let

 

17:00
KURZ ROZVOJE OSOBNOSTI
Středa:
8:45
YAMAHA - Robátka - pro děti od 418 měs.

 

9:35
YAMAHA - pro děti od 18 měsíců do 4 let

 

10:00
MIMIŠKOLIČKA - pro děti od 1roku, biblické příběhy,…

 

13:15
ENTENTÝNY -  kroužek pro rozvoj řeči pro děti od 3 let
16:30
KURZY PRO TĚHOTNÉ

 

16:00
SOLNÁ JESKYNĚ  za hotelem Bellevue Tlapák

 

17:00
SOLNÁ JESKYNĚ  za hotelem Bellevue Tlapák
Čtvrtek:
8:30
PILATES S LÝDIÍ

 

10:00
ZPÍVÁNKY, RADOVÁNKY - pro děti kolem 1 roku

 

11:00
KLEOFÁŠEK - výtvarné tvoření pro děti do 3 let s rodiči                  

 

14:55
KRŮČKY K HUDBĚ Yamaha - pro děti od 18 měsíců–4 let

 

15:45
KRŮČKY K HUDBĚ Yamaha -pro děti od 18 měs–4 let

 

16:35
RYTMICKÉ KROKY - Yamaha - pro děti od 4 let
Pátek:
8:00
KLUBÍČKO - aktivní forma hlídání od 8,00 – 14,00

 

 

HOMEOPATICKÁ PORADNA

 

 

volný den, jednorázové akce

Mimořádné akce

Leden 

22.1.   
Vyhlášení soutěže "Putování po světě"
v rámci projektu "Nestůj a pojď si hrát„
23.1.    
Logopedická přednáška
vývoj a vady řeči - Mgr. M. Beznosková
v rámci projektu "Nestůj a pojď si hrát!"

Únor 

3.2.      
Pohádka "O Bábě Chřipce"
v rámci projektu "Nestůj a pojď si hrát"
20.2.
Výtvarná dílna - výroba masek a škrabošek na průvod
v rámci projektu "Nestůj a pojď si hrát"
24.2.
Masopustní průvod-"Jak se chodí v jiných zemích"
v rámci projektu "Nestůj a pojď si hrát"

Březen 

9. . - 13.3.
Velká burza kočárků

 

16. - 27.3.
Velká jarní burza dětského ošacení

 

29.3.
Přednáška- Energie roku 2009 - světelné tělo
pí. Hurdálková

Duben 

2.4.      
Druhý večer pospolu a košíkářská dílna
v rámci projektu "Nestůj a pojď si hrát„
9.4.
Slavíme Velikonoce - pomlázka
v rámci projektu "Nestůj a pojď si hrát"
10.4.
Velikonoční dílna
výroba jarních a velikonočních dekorací
11.4.
Chození s Jidášem - výlet do Skanzenu Kouřim
v rámci projektu "Nestůj a pojď si hrát„
20.4.
Hrajeme si celý den, hry, soutěže
v rámci projektu "Nestůj a pojď si hrát"
21.4.
Zdravý pohyb, cvičení a malování
akce v rámci Dne země
22.4.
Den Země
happening na Jiřího náměstí
27.4.
Přednáška -  Aloe- Dar přírody
pí. Davidová
28.4.
Beseda- dětské hřiště U kostela
jednání se zástupci města
29.4.
Třetí večer pospolu a mezinárodní kuchyně
v rámci projektu "Nestůj a pojď si hrát„
30.4.
Nextík
prezentace dětského zboží

Květen 

11.5.
Počítačový kurz ICT
grant z MÚ Poděbrady
13.5.
Počítačový kurz ICT
grant z MÚ Poděbrady
18.5.
Znakování s miminky
seminář dle Terezie Vasilovčík Šustové
30.5.
Den Dě
akce DDM Symfonie s účastí MC Skřítek

Červen 

2.6.
MÚ- hřiště
schůzka se zastupiteli města -rozlepování obálek
5.6.
Bambiriáda Beroun
 

Červenec 

20.-24.7.
Příměstský tábor
pro děti od 3,5 - 6 let, grant z MÚ Pdy
27.-31.7.
Příměstský tábor
pro děti od 7 - 10 let, grant z MÚ Pdy

Září

7.9.
Občanská  poradna Nymburk
DiS. Gabriela Kaucká
9.9.
Zahájení provozu 
akce na zrenovovaném hřišti U kostela
16.9.
Kurz ICT pokročilí
grant MÚ Poděbrady
23.9.
Kurz ICT začátečníci
grant MÚ Poděbrady
29.9.
Kurz sebeobrany
v rámci projektu" Pryč s domácím násilím!"
29.9.
Kurz rozvoje osobnosti
v rámci projektu" Pryč s domácím násilím!"

Říjen 

3.10.
Bezpečné Poděbrady
v rámci projektu "Pryč s domácím násilím!"
5. - 9.10
Velká burza kočárků
 
12.-23.10
Velká burza dětského ošacení 

 䦋㌌㏒㧀낈ᖺ琰茞ᓀ㵂Ü

12.10.
Občanská poradna Nb.
DiS. G. Kaucká " Pryč s domácím násilím!"
6.,13.,20.,27.
Kurz rozvoje osobnosti
v rámci projektu "Pryč s domácím násilím!"
6.,13.,20.,27.
Kurz sebeobrany
v rámci projektu "Pryč s domácím násilím.!"

Listopad 

3.11.
Beseda Alfa Human Service o.s.
čtyřměsíční tréninkový program pro pečující osoby
5.11.
Pohádkový průvod s lampionky
průvod pořádaný ve spol. s SOU Jitřenka
5.11.
Košíkářská dílna
lektor Markéta Vosáhlová
8.11.
Přednáška - Aktuální energie kolem nás
pí. Hurdálková
9.11.
Občanská poradna
DiS. G. Kaucká " Pryč s domácím násilím!"
3.,10.,24.
Kurz sebeobrany
v rámci projektu "Pryč s domácím násilím!"
24.11.
Org. schůzka k vernisáži "Jak se žije v MC"
akce Sítě MC
25.11.
Vernisáž na téma "Rodina„
v rámci projektu "Pryč s domácím násilím!"
26.11.
Košíkářská dílna
výroba malých dárků (ozdoby, košíky)
30.11.
Přednáška na téma: Domácí násilí
DiS. G. Kaucká " Pryč s domácím násilím!"

Prosinec 

4.12.
Mikulášská nadílka
spolupráce s Domovem mládeže Jitřenka
7.12.
Občanská poradna Nymburk
DiS. G. Kaucká " Pryč s domácím násilím!"
1.,8.,15.,22
Kurz sebeobrany
Lektor L. Hodač, v rámci projektu "Pryč s domácím násilím!"
18.12.
Vánoční dílna
pečení cukroví, výroba andělíčků, přáníček

Projekty roku 2009

 Projekt „Nestůj a pojď si hrát“, financovaný Nadací VIA z programu Procter&Gamble pro mateřská centra a  zahájený  v listopadu 2008, pokračoval

do dubna 2009. V rámci tohoto projektu se konaly tyto akce:
 Vyhlášení soutěže "Putování po světě„
 Logopedická přednáška
 Pohádka "O Bábě Chřipce"
 Výtvarná dílna - výroba masek a škrabošek na průvod
 Masopustní průvod-"Jak se chodí v jiných zemích?“
 Druhý večer pospolu a košíkářská dílna
 Slavíme Velikonoce – pomlázka
 Chození s Jidášem - výlet do Skanzenu Kouřim
 Hrajeme si celý den, hry, soutěže
 Třetí večer pospolu a mezinárodní kuchyně
Pro rok 2009 jsme od MPSV získali neinvestiční dotaci na projekt „Prevence sociálního vyloučení rodin s malými dětmi“.
Z Fondu sportu, kultury a volného času Města Poděbrady jsme získali dva granty pro projekt „Mateřské centrum Poděbrady - prevence sociálního vyloučení“.
V rámci prvního grantu se v květnu uskutečnil počítačový kurz pro pokročilé a pořídily se motorické pomůcky.
Účastníce počítačového kurzu se učily pracovat v programu MS Word a Excel. Vyučování probíhalo v mediálních prostorách DDM Symfonie a zúčastnily se ho klientky našeho Mateřského centra i maminky z Nymburka a Sadské.
Druhý získaný grant byl využit na organizaci příměstského tábora a dalšího počítačového kurzu, tentokrát pro začátečníky.
Příměstský tábor se konal ve dvou týdenních termínech v červenci. Děti byly rozděleny dle věkové kategorie (3,5 – 6 let a 7-11 let) a k tomu přizpůsoben také pestrý program
Účasti na kampaních:
3.10. Bezpečné Poděbrady Krajský program prevence kriminality, financováno MÚ Poděbrady
24.2. Masopust kampaň Síť mateřských center
22.4. Den Země MÚ Poděbrady
30.5 Den dětí DDM Symfonie
05.6. Bambiriáda Beroun největší přehlídka činnosti sdružení a
středisek volného času, která pracují s dětmi a mládeží
Účasti na projektech:
Pryč s domácím násilím! Krajský program prevence kriminality, financováno MÚ Poděbrady
Čtyřměsíční tréninkový program  Alfa Human Service o.s.
pro pečující osoby
 

Vedení MC Skřítek – struktura sdružení

Do rady sdružení jako výkonného orgánu byly zvoleny valnou hromadou konanou 28.5. 2009:

Mgr. Lydia Adamkovičová

Mgr. Lucie Slauková.

Členové rady jsou statutárními zástupci MC a jsou voleni valnou hromadou na období jednoho roku. Rada MC je výkonný orgán, který je odpovědný za činnost a hospodaření MC.

Členství: členem občanského sdružení se může stát každý, kdo souhlasí s jeho stanovami a zaplatí členský příspěvek na daný rok v minimální výši 100,-Kč.

Zaměstnanci v roce 2009:

Alena Kučerová

Romana Kutmonová

Lýdie Adamkovičová

Jitka Hubalovská (duben-září)

Jana Najbrtová (říjen-prosinec)

Lektoři programů:

Zpívání s Janou                                                        Jana Kubínová
Podp
ůrná skupina matek (laktační liga)                  Jana Vundrová
Angli
čtina pro maminky                                           Šárka Čáslavová
Čarování se skřítkem                                              Jiřina Hromádková
Hrajeme si anglicky                                                 Ji
řina Hromádková
Kurzy pro t
ěhotné                                                    Jana Horáčková
Yamaha                                                                    Jana Obalilová
Zpívánky, radovánky                                                 Eva Poprová
Kleofášek                                                                 Marta Šolcová
Miniškolka                                                                Koudelková Sylva

Cvičení v TGM                                                          Vasilovčíková Lenka

Ententýny                                                                  Vasilovčíková Lenka

Gravidjoga                                                                Tvrzová Vlasta

Kurz rozvoje osobnosti                                            Senohrábková Jana

Pilates                                                                      Adamkovičová Lýdie

Homeopatická poradna                                           Mudr. Szmatanová Jitka

Pohybové hrátky s robátky                                       Burgetová Dita

Dobrovolníci:


Jana Havlinová

Hana Stoklasová

Šárka Němečková

Jana Schreyerová

Renata Novotná

Klára Vaňková

Lucie Miklusčáková

Anna NěmečkováFinanční zpráva
 

Rozvaha (bilance) v tis. Kč

Aktiva:
účet
stav k 1.1.2009
stav k 31.12.2009
Pokladna
211
2
1
Bankovní účty
221
134
93
Úhrn aktiv
 
136
94

 

 

 

 

 

 

Pasiva:
účet
stav k 1.1.2009
stav k 31.12.2009
Vlastní zdroje:
 
66
8
Vlastní jmění
901
6
66
Účet výsledku hospodaření
963
X
-58
Hosp.výsledek ve schval. řízení
931
60
X
Cizí zdroje:
 
70
86
Dodavatelé
321
10
8
Zaměstnanci
331
20
40
Závazky ze soc. zabezpečení a zdr. pojištění
336
9
13
Ostatní přímé daně
342
3
-11
Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu
346
-16
-21
Jiné závazky
379
0
10
Dohadné účty pasivní
389
44
48
Úhrn pasiv:
 
136
94

Roční účetní uzávěrka za 2009 - Výkaz zisků a ztráty - v tis. Kč

 

 
A. Náklady:
činnost
činnost
 
Účet
 
hlavní
hospodářská
celkem
 
I. Spotřebované nákupy celkem:
161
0
161
501
Spotřeba materiálu
98
0
98
502
Spotřeba energie
0
0
0
503
Spotřeba ostatních neskladových dodávek
62
0
62
 
II. Služby celkem:
88
0
88
511
Opravy a udržování
4
 
4
512
Cestovné
1
0
1
513
Náklady na reprezentaci
0
0
0
518
Ostatní služby
83
0
83
 
III. Osobní náklady celkem:
588
0
588
521
Mzdové náklady
495
0
495
524
Zákonné sociální pojištění
92
0
92
528
Ostatní sociální náklady
2
 
2
 
IV. Daně a poplatky celkem:
0
0
0
 
V. Ostatní náklady celkem:
7
0
7
546
Dary
3
 
3
549
Jiné ostatní náklady
4
0
4
 
VII. Poskytnuté členské příspěvky celkem:
1
0
1
582
Poskytnuté členské příspěvky
1
0
1
 
Účtová třída 5 celkem:
845
0
845

 

 

 

 

 

 
B. Výnosy:
 
 
 
 
I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem:
262
0
262
602
Tržby z prodeje služeb
262
 
262
 
II. Změna stavu vnitroorg. zásob celkem:
0
0
0
 
III. Aktivace celkem:
0
0
0
 
IV. Ostatní výnosy celkem:
1
 
1
644
Úroky
1
0
1
 
V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem:
0
 
0
 
VI. Přijaté příspěvky celkem:
3
0
3
681
Přijaté příspěvky - dary
0
0
0
684
Přijaté členské příspěvky
3
0
3
 
VII. Provozní dotace celkem:
522
0
522
691
Provozní dotace
522
0
522
 
Účtová třída 6 celkem:
787
0
787
 

 

 

 

 
 
C. Výsledek hospodaření před zdaněním
-58
0
-58
591
Daň z příjmů
0
0
0
 
D. Výsledek hospodaření po zdanění
-58
0
-58

 

Přehled o peněžních příjmech a výdajích. Úplný objem nákladů v členění na nálady vynaložené pro plnění činností podle projektu a náklady na zprávu organizace

 
Náklady 2009
 
z toho :
projektové náklady
náklady na správu
materiál
98 445
 
95 824
2 622
kancelářské potřeby
 
5 826
5 243
583
hračky a výtvarné potřeby
 
41 580
41 580
0
čisticí prostředky
 
2 749
2 474
275
občerstvení
 
27 362
27 362
0
odměny v soutěžích a podobně
 
3 288
3 288
0
ostatní materiál
 
17 640
15 876
1 764
nemateriálové náklady
149 959
 
137 003
12 956
spotřeba energie
 
62 111
55 900
6 211
opravy a udržování
 
4 221
3 799
422
cestovné
 
560
560
0
telefon, internet
 
24 425
21 983
2 443
poštovné
 
660
594
66
předplatné, vstupné
 
5 803
5 803
0
nájemné
 
38 146
34 331
3 815
ostatní služby
 
14 033
14 033
0
ostatní náklady
8 280
 
0
8 280
bankovní poplatky
 
3 024
0
3 024
pojištění
 
1 256
0
1 256
členský příspěvek Síti MC
 
1 000
0
1 000
dary
 
3 000
0
3 000
mzdové náklady
588 328
 
530 328
58 000
mzdové náklady - mzdy
 
341 821
341 821
0
mzdové náklady - DPP
 
152 790
94 790
58 000
neschopenky
 
1 608
1 608
0
zákonné sociální pojištění
 
92 109
92 109
0
náklady celkem
845 012
 
763 154
81 858
v procentech:
100%
 
90%
10%

Přehled rozsahu příjmů v členění podle zdrojů

 
Příjmy 2009
 
 
Tržby za vlastní činnost
 
262 197
vstupné
53 630
 
příjmy z občerstvení
24 679
 
příjmy za hlídání dětí
7 040
 
cvičení s dětmi
10 960
 
ostatní kroužky
29 830
 
tržby za ostatní služby
136 058
 
úroky
 
624
členské příspěvky
 
2 700
dotace
 
521 654
MPSV
212 135
 
Město Poděbrady
51 500
 
Město Poděbrady - služby
48 600
 
Úřad práce
209 419
 
příjmy celkem:
 
787 175
hospodářský výsledek 2009:
ztráta
57 837
 

Údaje o majetku, pohledávkách a závazcích v roce 2009

 
účet
 
počáteční stav k 1.1.2009
konečný stav    k 31.12.2009
221/001
Pokladna
1 723
912
221/001
Bankovní účet ČS a.s.
134 204
93 454
321/001
Dodavatelé
-10 064
-7 943
331/001
Zaměstnanci
-20 388
-40 082
336/001
Sociální a zdravotní pojištění
-8 657
-13 187
342/001
Daň zálohová a srážková
-3 176
11 354
346/002
Dotace Úřad práce
16 200
21 009
379/001
Jiné závazky
0
-9 511
389/001
Dohadné účty pasivní
-44 000
-48 000
901/001
Vlastní jmění
-6 071
-65 843
931/001
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
-59 771
0

 

Kontrolní číslo: hospodaření
0
-57 837

Příloha k účetní závěrce Rodina a dítě k 31. 12. 2009


Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro neziskové organizace. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2008 a končící dnem 31. prosince 2008.

Obecné údaje

Popis účetní jednotky :

Účetní jednotka je neziskovou organizací – občanské sdružení, jehož hlavní náplní je provoz mateřského centra

Název : Rodina a dítě

Sídlo: Za Nádražím 763/III, 290 01 Poděbrady

IČO: 657 425 59

Statutární zástupci: Mgr. Lucie Slauková – členka rady

                           Mgr. Lýdia Adamkovičová – členka rady

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

1.   Způsob ocenění majetku

1.1.   Zásoby

Občanské sdružení nemá žádné zásoby.

1.2.   Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností

Občanské sdružení nevytvořila žádný majetek vlastní činností.

1.3.   Ocenění cenných papírů a majetkových účastí

Občanské sdružení nevlastní cenné papíry a nemá majetkové účasti.

1.4.   Ocenění příchovků a přírůstků zvířat

Občanské sdružení nemá přírůstky zvířat.

2.   Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Nebyla stanovována reprodukční pořizovací cena.

3.   Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

Nebyly provedeny změny v postupu účtování a odpisování

4.   Opravné položky k majetku

Nebyly tvořeny opravné položky k majetku.

5.   Odpisování

Občanské sdružení nemá žádný  odpisovaný majetek.

6.   Přepočet cizích měn na českou měnu

V občanském sdružení nebyly používány zahraniční měny.

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát

1.    Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

     Žádný majetek občanského sdružení není zatížen zástavním právem.

2.   Pohledávky a závazky

2.1.   Pohledávky po lhůtě splatnosti

Občanské sdružení nemá k 31.12.2008 pohledávky po lhůtě splatnosti.

2.2.   Závazky po lhůtě splatnosti

Občanské sdružení nemá k 31.12.2008 závazky po lhůtě splatnosti.

2.3.   Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva

Občanské sdružení nemá k 31.12.2008 pohledávky a závazky z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva.

2.4.     Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

Občanské sdružení nemá k 31.12.2008 závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze.

3.           Průměrný přepočtený počet zaměstnanců včetně pracovníků na DPP byl 2,78.

4.           Celkové dotace a dary nad 5  000,- Kč:

Dotace:

Ministerstvo práce a sociálních vě                 Kč

Město Poděbrady                                              Kč

Úřad práce Nymburk                                         Kč

Dary nad 5 000,- Kč:

Nadace VIA                                                        Kč.

Sestaveno dne: 30.3.2010

Sestavila: Ing. Pavlína Novotná

Statutární zástupce: Mgr. Lucie Slauková

Vize do roku 2010

Naším cílem je vést mateřské centrum v duchu spolupráce a porozumění.

Aktivně pracujeme na zřízení  multifunkčního centra v horním patře budovy, které bude fungovat jako prostředník při získávání a předávání odborných poznatků o výchově, zdraví a psychologii rodinného života mezi odborníky a mladými rodinami. Cílem je pomoc mladým matkám při překonávání sociální izolace a vyrovnávání se s novou, pro mnohé nelehkou úlohou ženy a matky při nástupu do zaměstnání. K tomu by měly přispět: Motivační programy, kurzy rozvoje osobnosti, poradenství o zdravém životním stylu, daňové poradenství a konzultace se zástupci občanské poradny v oblasti právní a psychologické, workshopy na téma Jak si úspěšně najít práci nebo Návrat do práce po MD. Naší snahou je nabídnout tyto služby široké veřejnosti a tím otevřít prostor všem generacím, různým soc. vrstvám, lidem se zdravotním postižením atd.

Tiráž

 

Výroční zpráva 2009

Zpracoval: tým MC Skřítek

Koordinátor: Mgr. Lýdie Adamkovičová

Korektura: Mgr. Lucie Slauková

Graficky upravil: Květa Havlínová

Tisk: vlastními náklady

Počet výtisků: 30

Rodina a dítě, o.s.

Mateřské centrum Skřítek

Za nádražím 763, 290 01 Poděbrady

IČO: 65742559

Tel.: 325 616 406

www.mcpodebrady.ecn.cz

e-mail.: materskecentrum.podebrady@seznam.cz

Vydáno v květnu 2010