Rodinné centrum Poděbrady

Výroční zpráva 2008

Úvodní slovo

MOTTO: „Žijeme jeden pro druhého a pro tu rodinu kolem a pro to, abychom viděli spokojené lidi kolem sebe… Taťána Bubníková

Ohlížím se zpětně v loňském roce a je až neuvěřitelné, kolik věcí se za tak krátkou dobu přihodilo. Kolik času a píle jsme věnovali našemu mateřskému centru, Vám maminkám, vašim dětem, ale také sobě samým při našem každodenním setkávání.

Je naším potěšením, se s Vámi vídat, povídat si a pomáhat Vám s Vašimi starostmi.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a přejeme si, aby jste v našem – vašem MC cítili spokojeně, nalezli vždy příjemné lidi a aktivity pro vaše děti i pro vás samotné.

Mgr. Adamkovičová Lýdie

Koordinátorka programů

Znáte MC Skřítek?

Rodina a dítě, o.s., provozuje Mateřské centrum v Poděbradech již od roku 1997.

MC je zařízení zaměřené na poskytování služeb rodičům pečujícím o děti do 6 let věku za účelem prevence sociálního vyloučení způsobenému déletrvající sociální izolací. Svépomocná dobrovolná iniciativa mateřského centra (dále jen MC) pomáhá ženám na mateřské dovolené vyjít z izolace, kam se po několikaleté péči o malé děti dostanou, pomáhá jim v seberealizaci, pomáhá jim se dál vzdělávat, (i za přítomnosti jejich dětí), pomáhá jim zvyšovat si sebevědomí a případně i kvalifikaci.

MC je ale prospěšné i pro děti, které se nenásilným způsobem seznámí s vrstevníky, nebo dětmi mladšími či staršími, a to vše v bezpečné přítomnosti maminky, rodičů. Učí se zde základům sociálního chování. MC pomáhá dětem rozvíjet osobnost, schopnost komunikace, sociálního cítění. Pomůže jim to potom při vstupu do mateřské školky.

Tím, že se matky scházejí, dostávají se ze sociální izolace, která je pro období mateřské dovolené pro mnoho žen typická. Mateřské centrum má tak pozitivní vliv na fungování celé rodiny. Matky jsou samy sobě laickými terapeutkami, pomáhají si navzájem řešit své problémy, tím se mateřské centrum stává centrem sociální prevence.

MC pomáhají rozvíjet občanství v pravém smyslu tohoto slova. Jsou základním prvkem

v rozvoji občanské společnosti. Děti matek, které navštěvují MC jsou od nejútlejšího věku vedeny k tomu, že je nutné dělat něco pro sebe i ostatní, jejich hlasy a názory berou matky vážně.

Co nabízí?

 • Hernu, kde se nalézá spousta různorodých hraček s novou stavebnicí z molitanových kostek. Jazykové, hudební, kreativní a pohybové programy pro děti od batolecího věku a ž po mladší školní věk. Jogu a předporodní přípravu pro těhotné, laktační poradenství a homeopatickou konzultaci. Přednášky a besedy s různými odborníky, jednorázové akce pro celé rodiny, setkávání s e s novými přáteli,
 • Vstupné do MC : 20Kč(možnost zakoupit permanentku)
 • Členský příspěvek pro dospělého činí 100Kč/ročně
 • Zapůjčení knih zdarma z naší knihovny ( knihy tematicky zaměřené k různým problematikám, pohádkové knížky pro děti…)
 • Občerstvení, nekuřácké prostředí. Zázemí pro přebalení a nakrmení malých dětí , možnost použít kuchyňku (kompletně vybavenou)
 • Bezplatnou inzertní službu
 • Přístup na internet+ kopírování
 • Přístup na venkovní hřiště a pískoviště

Nejvíce spoléháme na naše webové stránky, kde je v podstatě nejaktuálnější nabídka. Dále naše MC vydává leták, kde zmiňujeme všechny donory, uvnitř MC je nástěnka sponzorů, v regionálním tisku (Poděbradské noviny, Deníky Bohemia-Nymbursko) vychází pravidelně články o činnosti centra. V centru města Poděbrady máme dvě výlohy: na jedné, která je umístěna v Jiřce - racionální výživa s.r.o. informujeme o akcích MC a na druhé, která se nachází ve spřátelené Nové lékárně, kde jsou informace o právě probíhajících projektech.

Vedení MC Skřítek – struktura sdružení

Do rady sdružení jako výkonného orgánu byly zvoleny valnou hromadou konanou 29.5. 2008: Lydia Adamkovičová, Lucie Slauková a Gabriela Pavlíková. Členové rady jsou statutárními zástupci MC a jsou voleni valnou hromadou na období jednoho roku. Rada MC je výkonný orgán, který je odpovědný za činnost a hospodaření MC.

Členství: členem občanského sdružení se může stát každý, kdo souhlasí s jeho stanovami a zaplatí členský příspěvek na daný rok v minimální výši 100,-Kč.

Zaměstnanci v roce 2008: Alena Kučerová,Romana Kutmonová,Lýdie Adamkovičová

Lektoři programů:

Zpívání s Janou - Jana Kubínová
Podpůrná skupina matek ve spolupráci s LaLi (laktační liga) Jana Vundrová
Angličtina pro maminky - Šárka Čáslavová (Šárka se nám vdala)
Čarování se skřítkem - Jiřina Hromádková
Hrajeme si anglicky - Jiřina Hromádková
Kurzy pro těhotné - Jana Horáčková
Yamaha - Jana Obalilová
Zpívánky, radovánky - Eva Poprová
Kleofášek - Gabriela Pavlíková
Miniškolka - Koudelková Sylva
Cvičení v TGM- Vasilovčíková Lenka
Gravidjoga -Tvrzová Vlasta
Kurz rozvoje osobnosti - Senohrábková Jana
Pilates - Adamkovičová Lýdie
Homeopatická poradna - Mudr. Szmatanová Jitka
Kurz trénování paměti – Křížková Pavla

Historie MC

Rodina a dítě, o.s. vzniklo na jaře roku 1997 za účelem vybudování mateřského centra
v Poděbradech. To se nám podařilo a tzv. MC funguje od 1.3. 1998. MC je komunitní centrum především pro ženy na mateřské dovolené a jejich rodiny, funguje na principu svépomoci a sousedské výpomoci. Matky si část programů zajišťují samy, částečně je zajišťovaly 2 pracovnice centra, které byly placeny Úřadem práce v Nymburce v rámci dohody o veřejně prospěšných pracech.

Projekty roku 2008

V roce 2008 se uskutečnily následující projekty:

1) Od ledna do dubna se uskutečnila řada akcí v rámci ekologického projektu „Děti a životní prostředí, aneb Další skřítkova dobrodružství“

Leden 2008

VÝSTAVA NA KRYTÉ KOLONÁDĚ „JAK TŘÍDIT ODPAD“ (praktická ukázka třídění odpadu) 

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE s tématem „JAK SKŘÍTEK CHRÁNÍ PŘÍRODU“

 • trvání soutěže leden až 15. březen 2008
 • styl: báseň, krátká pohádka, krátká povídka
 • věkové kategorie: I. dospělí s dětmi ve věku 1-4 roky, II. Věk dětí  4-8 let, III. věk dětí 8-12 let, IV. skupinová tvorba (věk 3-12let)
 • vyhodnocení v dubnu 2007, tisk sbírky literárních děl soutěžících  

Únor 2008

PŘEDNÁŠKA na téma „Mami, kup mi zvířátko“ (výběr a péče o zvířata v domácnosti) 

ANKETA PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL „Jak byste za sebe definovali pojem vztah k přírodě, jak tomuto sousloví rozumíte?“ 

Návštěva MINI ZOO PÁTEK – praktická ukázka péče o zvířata, vstupenkou bude krmivo pro zvířata 

Březen 2008

POZNÁVÁME LES – organizace návštěvy mateřských škol v lese v okolí 

„JARNÍ VÝPRAVA SE SKŘÍTKEM“ – seznámení se zvířaty a péčí o ně na statku Střední odborné školy Poděbrady 

Duben 2008

„KOPYTEM SEM, KOPYTEM TAM aneb Jak to chodí u koní“ – návštěva statku v Choťánkách 

„DEN ZEMĚ“ – účast na akci pořádané ke Dni Země ve spolupráci s dalšími organizacemi 

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ ANKETY 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE, TISK BROŽURY S DĚTSKOU SOUTĚŽNÍ TVORBOU 

V PRŮBĚHU CELÉHO PROJEKTU PROBÍHALA PÉČE O STROM – PŘEVISLÝ MODŘÍN VYSAZENÝ V ZAHRÁDCE PŘED MC v dubnu 2007. (seznámení se stromem, pozorování stromu ve změnách ročních období, péče o strom - okopávání, zalévání, úprava půdy kolem stromu atd.)

2) Kurz ICT proběhl v listopadu. Zúčastnilo se 16 maminek a prošly 3-denním školením v programech Word, Excel, PPT a internet. Kurz se uskutečnil v DDm Symfonie a zajištěné bylo i hlídaní dětí a občerstvení. Na tento projekt jsme získali 22 000Kč.

3) Ke konci roku se uskutečnil další projekt s názvem „Nestůj a pojď si hrát!“, který bude zakončen v dubnu 2009.

Listopad 2008

7.11. v pátek KOUZLA SVĚTEL – oficiální zahájení projektu (7.11.2008) + Podzimní dílna

10,00-11,30hod. – výtvarná dílna zaměřená na výrobu čínských a českých draků

13,00-15,00hod.– soutěž v pouštění draků a malé odměny (před MC)

18,00hod. – lampiónový průvod po lázeňské kolonádě

(sraz je u kongresového centra Kolonáda)

Výtvarné dílny se zúčastnilo 10 lidí,kde si děti mohly vyrobit čínské draky z kelímků a s třásněmi.

Večerní akce se pak zúčastnila široká veřejnost (cca 350 rodičů a dětí) s rozsvícenými lampionky. Začátek průvodu byl na Kolonádě, prošel celým parkem, jeho nejtemnějším zákoutím zpět na jeho začátek.

Na závěr se mohly účastníci průvodu podívat do městského kina, kde pro ně připravila Církev bratrská film pro děti o životě Ježíše Krista.

VYHLÁŠENÍ SBĚRU VÍČEK Z PET LAHVÍ KE DNI ZEMĚ ( info v tisku Poděbradské noviny a Nymburský deník)

13.11. ve čtvrtek - VEČER POSPOLU č.1.

▪ 19,00 hod.- Malá košíkářská dílna (pletení košíků z pediku)

- Výměna kulinářských dovedností (slovenská kuchyně)

Zúčastnilo se 6 rodin, které si společnými silami uvařilo halušky s brynzou (typické slovenské jídlo). Se slovenskou rodinou si vyměnily zkušenosti a zvyky ze svých krajů při příjemném posezení a pletení košíků z pediku.

Prosinec 2008

1.12. v pondělí - MIKULÁŠSKÉ CVIČENÍ V TGM ( 25 rodičů s dětmi)

▪ 16,00hod. - cvičení a říkánky s tématikou + sladká odměna

11.12. ve čtvrtek VÁNOČNÍ DÍLNA – pečení cukroví a výroba přáníček ( 5 maminek )

19.12. ve čtvrtek VÁNOČNÍ BESÍDKA S ČESKÝMI KOLEDAMI – hudební chvilka s Yamahou a seznámení se s tradicemi z jiných zemí.

Besídka se uskutečnila v kostele Církve bratrské, kam přišlo na 100 rodičů, dětí a rodinných příslušníků. Děti předvedly, co se naučily v hudební škole, zahrály na hudební nástroje a vychutnaly si v okruhu svých známých blížící se vánoční atmosféru.

4) Další projekt byl zpracován na odměny lektorkám, dobrovolníkům, kteří pracují v naší organizaci. Od městského úřadu jsme obdrželi k těmto účelům 48 000Kč.

5) Projekt k nákupu motorických pomůcek činil 10 000Kč a tuto částku jsme využili k nákupu stavebních molitanových kostek k rozvoji motoriky u malých dětí.

6) Na podzim roku jsme se zúčastnili projektu „Zdravé lázně“, při kterém v našich prostorách proběhl cyklus 3 přednášek s tématikou, určenou maminkám a dětem do 6 let věku. Na tento projekt jsme získali z Městského úřadu částku 3,000Kč.

Projekt:“Děti a životní prostředí, aneb Další skřítkova dobrodružství.“

Kurz ICT „Nestůj a pojď si hrát!“

Návštěvnost

Tento projekt prospívá cca 70 - 100 mladým rodinám z Poděbrad a blízkého okolí. Naše MC je od roku 2000 členem celorepublikové Sítě MC v ČR. Úzce spolupracuje i s MC ve východní části Středočeského regionu.

Za dobu své desetileté existence prošlo mateřským centrem již velké množství návštěvníků – viz tabulka níže

Rok Počet matek - kontaktů Počet dětí - kontaktů
1998

1.110

1.303

1999

1.396

1.815

2000

1.286

1.940

2001

1.278

2.009

2002

1.217

2.057

2003

1.415

2.217

2004

1.580

2.339

2005

1.395

2.177

2006

1.504

2.578

2007

1.726

2.061

2008 2.262 2.421

Pravidelné akce

Pondělí:

10:00 ZPÍVÁNÍ S JANOU – (hudební program pro děti)

11:00 POSEZENÍ A POVÍDÁNÍ NA RŮZNÁ TÉMATA – (o těhotenství, kojení, vede Jana Vundrová)

16:00 CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI V TĚLOCVIČNĚ TGM

16:30 JOGA PRO TĚHOTNÉ (jemná protahovací cvičení,správné dýchání)

Úterý:

9:30 angličtina pro maminky (začátečníci)

10:30 angličtina pro maminky (pokročilí)

13:00 ČAROVÁNÍ SE SKŘÍTKEM A HRAJEME SI ANGLICKY

(výtvarné aktivity s výukou angličtiny pro děti 3,5 – 6 let)

14:45 ČAROVÁNÍ SE SKŘÍTKEM A HRAJEME SI ANGLICKY

(výtvarné aktivity s výukou angličtiny pro děti 3,5 – 6 let)

17:00 KURZ ROZVOJE OSOBNOSTI (vede pí. Jana Senohrábková, nutná rezervace)

Středa:

10:00 Mimiškolička (aktivity pro děti od 1-4 let, biblické příběhy atd.)

16:30 KURZY PRO TĚHOTNÉ pod vedením por. as. J.Horáčkové (tel. 602171146)

16:00 SOLNÁ JESKYNĚ ( za hotelem Bellevue Tlapák)

17:00 SOLNÁ JESKYNĚ (za hotelem Bellevue Tlapák

Čtvrtek:

8:30 PILATES S LÝDIÍ (45 minut)

10:00 ZPÍVÁNKY, RADOVÁNKY (zpívání, říkadla pro děti kolem 1 roku)

11:00 KLEOFÁŠEK-výtvarné tvoření pro děti do 3 let s maminkami

14:55 KRŮČKY K HUDBĚ – (Yamaha- hudební program pro děti od 18 měsíců-4 let)

15:45 PRVNÍ KRŮČKY K HUDBĚ – (Yamaha-hudební program pro děti od 18 měsíců–4 let)

16:35 RYTMICKÉ KROKY - (Yamaha - hudební program pro děti od 4 let)

Pátek:

8:30 Kurz trénování paměti

HOMEOPATICKÁ PORADNA - objednávky a informace na tel. 739824613

volný den, jednorázové akce…


Mimořádné akce 2008

MĚSÍC

DEN

AKCE

poznámky

leden

 

 

 

 

10.1. -31.1.

Jak třídit odpad“

Výstava v prostorách lázeňské kolonády v rámci projektu „Děti a životní prostředí“

 

21.1.

Dita Tábor

  prezentace zdravotního a dětského textilu

 

 

 

 

únor

 

 

 

 

11.2.

Přednáška NTM – Mgr. Zora Urbánková

Manželské problémy a domácí násilí

 

15.2.

Dětský karneval

V prostorách MC

 

18.2.

Přednáška - „Mami, kup mi zvířátko“

Přednášející pí. Havlová v rámci projektu “Děti a živ.prostředí.“

březen

 

 

 

 

3.3-14.3.

Jarní burza

 

 

13.3.

Charitativní sbírka

Sbírka oblečení pro Kojenecký ústav Kolín

 

16.3.

Pozitivní energie

Přednáška pí. Hurdálkové

duben

 

 

 

 

6.4.

Apríl s koňmi (Kopytem sem, kopytem tam,aneb jak se chodí u koní)

V rámci projektu „Děti a životní prostředí“, soutěže, hry, projížďky na koních

 

18.4.

Chvilky pro ženy – reflex.masáž, pedikůra

 

 

22.4.

Den Země – Hrátky s Batíkem

Výběr starých baterií, soutěže, odměny

květen

 

 

 

 

15.5.

Den otevřených dveří aneb „Přijďte pobejt“.

Akce pořádaná k Mezinárodnímu dni rodiny

 

23.-24.5.

Bambiriáda

 

 

27.5.

Boiron – homeopatická přednáška

MUDr. Szmatannová

 

29.5.

Valná hromada

 

červen

 

 

 

 

5.6.

Den otců – „Táto pojď si se mnou hrát“

Akce pro tatínky v MC, pomoc tatínků při renovaci dětského hřiště.

 

11.6.-13.6.

Bleší trh

 

 

 

 

 

červenec

 

 

 

 

21.7.-25.7.

Příměstský prázdninový tábor

Výuka angličtiny, hry, procházky, výtvarné dílny

 

 

 

 

 

 

 

 

září

 

 

 

 

10.9.

Dětské skotačení

Zahájení provozu nové sezony MC – skákací hrad, soutěže a malování křídami

 

15.9.-19.9.

Velká burza kočárků

 

 

22.9.-3.10.

Podzimní burza

 

 

26.9.

Chvilky pro ženy – reflex.masáž, pedikůra

 

říjen

 

 

 

 

9.10.

Malá košíkářská dílna

Pletení košíků z pediku

 

20.10.

Výchova a strava dětí do 3 let

Přednáška v rámci projektu „Zdravé lázně“

 

25.10.

Účast na regionálním setkání MC v Mladé Boleslavi

 

 

31.10.

TUPPERWARE

Praktická ukázka moderního vaření – pí. Černá

listopad

 

 

 

 

3.11.

Masáž kojenců a aromaterapie

Přednáška v rámci projektu „Zdravé lázně“

 

7.11.

Kouzla světel

Zahájení projektu „Nestůj a pojď si hrát“ - lampionový průvod

 

7.11.

Podzimní dílna, pouštění draků

Akce v rámci projektu „Nestůj a pojď si hrát“

 

13.11.

První večer pospolu + Malá košíkářská dílna

Akce v rámci projektu „Nestůj a pojď si hrát“vaření slovenská kuchyně, pletení košíků

 

14.11.

Chvilky pro ženy  

Reflexní masáž, aromamasáž, prezentace kosmetiky, přednáška pí. Žemlové

 

24.11.

Přednáška – Makrobiotická strava

výměna kulinářských dovedností s pí. Vlastou Tvrzovou

 

24,26,28.11.

Kurz ICT

Počítačový kurz

 

 

 

 

prosinec

 

 

 

 

1.12.

Boiron – homeopatická přednáška

Nejčastější obtíže u novorozenců a kojenců – MUDr. M. Kabelková, „Zdravé lázně.“

 

1.12.

Mikulášské cvičení

Akce v rámci projektu „Nestůj a pojď si hrát“-cvičení rodičů s dětmi v TGM

 

5.12.

Mikulášská nadílka

 

 

11.12.

Výtvarná dílna

výroba vánočních ozdob z korálků

 

12.12.

Vánoční dílna

Akce v rámci projektu „Nestůj a pojď si hrát“- pečení perníčků, výroba ozdobiček

 

15.12.

Elmex,Čajánek

Přednáška o zubní hygieně u dětí, čaje

 

18.12.

Vánoční besídka s českými koledami

Akce v rámci projektu „Nestůj a pojď si hrát“

 

18.12.

Besídka hudební školy Yamaha

 

Dárci našeho MC

Jan Fencl s.r.o.

Myštěves 20,Nechanice 503 15

Finance 1173,- Kč

Krejčík Petr ložiska – gufera- kl. řemeny

Choťánky 102, Poděbrady

Finance 1000,- Kč

Jiřka, racionální výživa

Ing. Magdalena Pavlíková, Havlíčkova 72/1, Poděbrady

Finance 3000,- Kč

Cukrárna u Jakuba

Jaroslava Kindlová, Poděbrady

Finance 200,- Kč

Elin Elektro

Petr Vorlíček, Husova 27, Poděbrady

Mater. Dar v hodnotě 1000,- Kč

Mgr. Adamkovičová Lýdie

Na Splavech 2355, Nymburk

Hračky v hodnotě 1000,- Kč

Havlinová Jana

V Zahrádkách 1271, Poděbrady

Hračky v hodnotě 1000,- Kč

Jiří Hanousek opravy silničních vozidel

Bundovcova 400, Poděbrady

Finance 1000,- Kč

Mgr. Obalilová Jana

Hudební škola Yamaha Vlase, Pražská 772, Sadská 289 12

Finance 2000,- Kč

Ovoce - zelenina

Karel Vrba, Komenského 222, Poděbrady

Finance 1000,- Kč

Milan Blažek

Velenice č.14, Dymokury 289 01

Finance 400,- Kč

Kompakt spol.s.r.o.

Zastoupená Dr. M. Káninským, Jiráskova 1424, Poděbrady

Mater. dar Permanentky 200 ks v hodnotě 1000,- Kč

Quelle Service s.r.o.

Březhrad 177, Hradec Králové 503 32

Hračky v hodnotě 3 118,- Kč

Boiron. CZ

Zastoupená Jitkou Peterkovou, Pobřežní ul. Č.p.3, Praha 8, 186 00

Finance 2000,- Kč

Krejčík Jaroslav

Stavební firma, Proftova 407/III, Poděbrady

Finance 1000,- Kč

Moda Star

Jana Nedbalá, Havlíčkova 72, Poděbrady

Finance 1000,- Kč

Ing. Sobíšek Pavel

B. Němcové 1092, Český Brod 282 01

Papíry do tiskárny, cartrige v hodnotě 1500,- Kč

TESCO

Kolín

Hračky v hodnotě 3000,- Kč

Vask Elektronik

Váško Miroslav, Palackého 47, PDY

Mikrovlná trouba v hodnotě 1500,- Kč

Trio Čížek


Koberec v hodnotě 3000,- Kč

Městský úřad Pdy


Projekt Zdravé lázně- 3.000Kč


Finanční zpráva za rok 2008

Přehled o peněžních příjmech a výdajích

Úplný objem nákladů v členění na nálady vynaložené pro plnění činností podle projektu a náklady na správu organizace


Náklady 2008

 

z toho :

projektové náklady

náklady na správu

materiál

 

78 149

76 342

1 808

kancelářské potřeby

3 340

 

3 006

334

hračky a výtvarné potřeby

36 513

 

36 513

0

čisticí prostředky

2 418

 

2 176

242

občerstvení

21 052

 

21 052

0

odměny v soutěžích a podobně

2 509

 

2 509

0

ostatní materiál

12 317

 

11 085

1 232

nemateriálové náklady

 

114 660

104 864

9 796

spotřeba energie

39 967

 

35 970

3 997

opravy a udržování

3 724

 

3 352

372

cestovné

321

 

321

0

náklady na reprezentaci

1 159

 

544

615

telefon, internet

23 638

 

21 274

2 364

poštovné

354

 

319

35

předplatné, vstupné

1 200

 

1 200

0

nájemné

24 128

 

21 715

2 413

ostatní služby

20 169

 

20 169

0

ostatní náklady

 

9 132

8 319

813

bankovní poplatky

2 857

 

2 571

286

pojištění

5 214

 

4 693

521

členský příspěvek Síti MC

1 000

 

1 000

0

ostatní

61

 

55

6

mzdové náklady

 

458 267

398 267

60 000

mzdové náklady - mzdy

223 251

 

223 251

0

mzdové náklady - DPP

156 878

 

96 878

60 000

zákonné sociální pojištění

78 138

 

78 138

0

náklady celkem

 

660 208

587 791

72 417

v procentech:

 

100%

89%

11%

Přehled rozsahu příjmů v členění podle zdrojů


Příjmy 2008

 

 

Tržby za vlastní činnost

 

173 747

vstupné

45 870

 

příjmy z občerstvení

16 620

 

příjmy za hlídání dětí

10 450

 

cvičení s dětmi

13 240

 

tržby za ostatní služby

81 097

 

ostatní kroužky

6 470

 

úroky

 

516

dary

 

83 763

Nadace VIA

66 000

 

Dar Yamaha

1 400

 

Jan Fencl

1 173

 

drobné dary

15 190

 

členské příspěvky

 

2 800

dotace

 

459 153

MPSV

159 500

 

Město Poděbrady

80 000

 

Město Poděbrady - služby

174 686

 

Úřad práce

44 967

 

příjmy celkem:

 

719 979
hospodářský výsledek 2008:

zisk

59 771

Hospodářský výsledek je ovlivněn průběhem financování meziročních projektů


Údaje o majetku, pohledávkách a závazcích v roce 2008:


účet

 

počáteční stav k 1.1.2008

konečný stav k 31.12.2008

221/001

Pokladna

497

1 723

221/001

Bankovní účet ČS a.s.

86 565

134 204

311/001

Odběratelé

0

0

321/001

Dodavatelé

0

-10 064

331/001

Zaměstnanci

-26 643

-20 388

336/001

Sociální a zdravotní pojištění

-6 984

-8 657

342/001

Daň zálohová a srážková

-6 463

-3 176

346/002

Dotace Úřad práce

8 100

16 200

389/001

Dohadné účty pasivní

-49 000

-44 000

901/001

Vlastní jmění

-24 230

-6 071

931/001

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

18 158

 


Kontrolní číslo: hospodaření

0

59 771

Roční účetní závěrka za rok 2008


Výkaz zisků a ztrátyv tis.Kč


 

A. Náklady:

činnost

činnost

 

účet

 

hlavní

hospodářská

celkem

 

I. Spotřebované nákupy celkem:

118

0

118

501

Spotřeba materiálu

78

0

78

502

Spotřeba energie

0

0

0

503

Spotřeba ostatních neskladových dodávek

40

0

40

 

II. Služby celkem:

75

0

75

511

Opravy a udržování

4

 

4

512

Cestovné

0

0

0

513

Náklady na reprezentaci

1

0

1

518

Ostatní služby

69

0

69

 

III. Osobní náklady celkem:

458

0

458

521

Mzdové náklady

380

0

380

524

Zákonné sociální pojištění

78

0

78

 

IV. Daně a poplatky celkem:

0

0

0

 

V. Ostatní náklady celkem:

8

0

8

549

Jiné ostatní náklady

8

0

8

 

VII. Poskytnuté členské příspěvky celkem:

1

0

1

582

Poskytnuté členské příspěvky

1

0

0

 

Účtová třída 5 celkem:

660

0

660

 

B. Výnosy:

 

 

 

 

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem:

174

0

174

602

Tržby z prodeje služeb

174

 

174

 

II. Změna stavu vnitroorg. zásob celkem:

0

0

0

 

III. Aktivace celkem:

0

0

0

 

IV. Ostatní výnosy celkem:

1

 

1

644

Úroky

1

0

1

 

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem:

0

 

 

 

VI. Přijaté příspěvky celkem:

86

0

86

681

Přijaté příspěvky - dary

83

0

83

684

Přijaté členské příspěvky

3

0

3

 

VII. Provozní dotace celkem:

459

0

459

691

Provozní dotace

459

0

459

 

Účtová třída 6 celkem:

720

0

720

 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním

60

0

60

591

Daň z příjmů

0

0

0

 

D. Výsledek hospodaření po zdanění

60

0

60


Rozvaha ( bilance)v tis.Kč

Aktiva:

účet

stav k 1.1.2008

stav k 31.12.2008

Bankovní účty

221

87

136

Úhrn aktiv

 

87

136

Pasiva:

účet

stav k 1.1.2008

stav k 31.12.2008

Vlastní zdroje:

 

6

66

Vlastní jmění

901

24

6

Účet výsledku hospodaření

963

X

60

Hosp.výsledek ve schval. řízení

931

-18

X

Cizí zdroje:

 

81

70

Dodavatelé

321

0

10

Zaměstnanci

331

27

20

Závazky ze soc. zabezpečení a zdr. pojištění

336

7

9

Ostatní přímé daně

342

6

3

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

346

-8

-16

Dohadné účty pasivní

389

49

44

Úhrn pasiv:

 

87

136


Příloha k účetní závěrce Rodina a dítě k 31. 12. 2008


Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro neziskové organizace. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2008 a končící dnem 31. prosince 2008.

Obecné údaje

Popis účetní jednotky :

Účetní jednotka je neziskovou organizací – občanské sdružení, jehož hlavní náplní je provoz mateřského centra

Název : Rodina a dítě

Sídlo: Za Nádražím 763/III, 290 01 Poděbrady

IČO: 657 425 59

Statutární zástupci: Mgr. Lucie Slauková – členka rady

Mgr. Lýdia Adamkovičová – členka rady

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

1. Způsob ocenění majetku

1.1. Zásoby

Občanské sdružení nemá žádné zásoby.

1.2. Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností

Občanské sdružení nevytvořila žádný majetek vlastní činností.

1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí

Občanské sdružení nevlastní cenné papíry a nemá majetkové účasti.

1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat

Občanské sdružení nemá přírůstky zvířat.

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Nebyla stanovována reprodukční pořizovací cena.

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

Nebyly provedeny změny v postupu účtování a odpisování

4. Opravné položky k majetku

Nebyly tvořeny opravné položky k majetku.

5. Odpisování

Občanské sdružení nemá žádný odpisovaný majetek.

6. Přepočet cizích měn na českou měnu

V občanském sdružení nebyly používány zahraniční měny.

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát

1. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

Źádný majetek občanského sdružení není zatížen zástavním právem.

2. Pohledávky a závazky

2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti

Občanské sdružení nemá k 31.12.2008 pohledávky po lhůtě splatnosti.

2.2. Závazky po lhůtě splatnosti

Občanské sdružení nemá k 31.12.2008 závazky po lhůtě splatnosti.

2.3. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva

Občanské sdružení nemá k 31.12.2008 pohledávky a závazky z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva.

 1. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

Občanské sdružení nemá k 31.12.2008 závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze.

 1. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců včetně pracovníků na DPP byl 2,78.
 2. Celkové dotace a dary nad 5  000,- Kč:

Dotace:

Ministerstvo práce a sociálních věcí 159 500,00 Kč

Město Poděbrady 124 966,85 Kč

Úřad práce Nymburk 174 686,00 Kč

Dary nad 5 000,- Kč:

Nadace VIA 66 000,00 Kč.

Sestaveno dne: 30.3.2009

Sestavila: Ing. Pavlína Novotná

Statutární zástupce: Mgr. Lucie Slauková

Kontakty:

Rodina a dítě, o.s.

Mateřské centrum Skřítek

Za nádražím 763

290 01 Poděbrady

Ičo: 65742559

Tel. : 325 616 406

www.mcpodebrady.ecn.cz

e-mail.: materskecentrum.podebrady@seznam.cz