Rodinné centrum Poděbrady

Výroční zpráva 2007

Slovo úvodem

Vážení a milí!

Rok 2007 byl ve znamení významného výročí, a to oslavy 10 let od založení občanského sdružení. Znamenalo to určité bilancování, ale také rozvoj dalších aktivit. Když se ohlédnu zpátky, vidím naše budovatelské začátky, všechno to velké úsilí, energii napřenou správným směrem. Vidím řady rodičů a dětí, které jsem všechny znala jménem. Když se zamyslím, většina mých známých se v Poděbradech rekrutuje z lidí, které jsem poznala v mateřském centru, a tak se nabízí jakási parafráze na Roberta Fulghuma - „všechno co potřebuji v životě znát, jsem se naučila v mateřském centru“.

Chtěla bych velice ocenit práci všech lektorek kurzů, všech maminek, které vymýšlely

a vytvářely standardní i nadstandardní program mateřského centra. Chtěla bych moc poděkovat všem návštěvníkům malým i velkým, těm minulým i současným, všem našim dárcům, lidem a organizacím, kteří nás za těch neuvěřitelných 10 let podporovali a podporují. Moc si toho vážíme!

Mgr. Lucie Slauková

Členka rady Rodina a dítě      Poděbrady, červen 2008

Poslání organizace

Občanské sdružení „Rodina a dítě“ je dobrovolné sdružení, otevřené všem příchozím.

Jeho hlavním cílem je:

 •  Vytvoření veřejného prostoru, kde se mohou vzájemně setkávat rodiče a jejich děti.

V rámci své činnosti se bude sdružení orientovat především na provozování mateřského centra, na organizování dětských programů, na otázku ochrany životního prostředí, zejména v souvislosti se zdravím dítěte. Centrum bude mít funkci podpůrnou, vzdělávací, terapeutickou a relaxační, s možností využití hlídací služby.

 •  Řešení sociálních otázek jako je pomoc matkám, sociální poradenství, vzdělávání.
 •  Organizace vzdělávacích a zábavných programů, zprostředkování a předávání odborných poznatků o výchově, zdraví a psychologii rodinného života mezi odborníky a mladými rodinami.
 •  Pomoc mladým matkám při překonávání sociální izolace a vyrovnávání se s novou, pro mnohé nelehkou úlohou ženy a matky.
 •  Sdružení pořádá akce pro veřejnost, navozuje vědomí soudržnosti mezi obyvateli města a tím  dochází k rozvoji komunity.
 •  Sdružení je přirozené otevřené společenství, které pomáhá rodičům, zdravým i postiženým dětem, osamělým rodičům a dalším osobám v tísni vytvářet pocit sounáležitosti ke spřízněné skupině lidí.

Struktura sdružení

Do rady sdružení jako výkonného orgánu byly zvoleny valnou hromadou konanou 29.5. 2007:

Jitka Karbulková, Lydia Adamkovičová a Lucie Slauková

V roce 2007 valná hromada odhlasovala opět toto složení rady.

Dozorčí rada

Do dozorčí rady byli navrženi: Pavel Znamínko, Marcela Blažejová, Jan Kubín

Členský příspěvek

Na valné hromadě se hlasovalo o členském příspěvku:

Bylo stanoveno datum 30.6.2007, do kterého musí členi zaplatit příspěvek dle stanov v minimální výši 100,- Kč, jinak jejich členství v o.s. zanikne.

Minimální členský příspěvek je 100,- Kč /ročně

pro bylo 21 přítomných členů

Valná hromada sdružení proběhla 29.5. 2007.

Schůzka sdružení se konala 7.12. 2007.

Zaměstnanci

Alena Kučerová

Romana Kutmonová

Lýdie Adamkovičová

Návštěvnost

Tento projekt prospívá cca 70 - 100 mladým rodinám z Poděbrad a blízkého okolí. Naše MC je od roku 2001 členem celorepublikové Sítě MC v ČR. Úzce spolupracuje i s MC ve východní části Středočeského regionu.

Za dobu své desetileté existence prošlo mateřským centrem již velké množství návštěvníků - viz tabulka níže -

Rok

Počet matek - kontaktů

Počet dětí - kontaktů

1998

1.110

1.303

1999

1.396

1.815

2000

1.286

1.940

2001

1.278

2.009

2002

1.217

2.057

2003

1.415

2.217

2004

1.580

2.339

2005

1.395

2.177

2006

1.504

2.578

2007

1.726

2.061

Naše sdružení je členem Sítě mateřských center v České republice od roku 2001.


Činnost v roce 2007

Stejně jako v minulých letech mělo mateřské centrum pestrou paletu pravidelných i nepravidelných činností, jejichž podrobný výčet najdete níže.

Pravidelný program  leden - červen 2007

 •  posezení a povídání na různá témata-o těhotenství, kojení, příkrmech, zdraví dítěte, apod. (Podpůrná skupina matek)     
 •  zpívání pro nejmenší
 •  cvičení pro nejmenší
 •  divadélko pro starší děti (dramatický kroužek)
 •  těhotenské kurzy
 •  francouzština pro děti
 •  angličtina pro děti
 •  výtvarné čarování pro starší děti tří let
 •  Kleofášovo učení
 •  divadélko-pohádka pro nejmenší

Pravidelný program  září - prosinec 2007

 •  francouzština pro maminky
 •  zpívání pro nejmenší
 •  posezení a povídání na různá témata-o těhotenství, kojení, příkrmech, zdraví dítěte, apod.(Podpůrná skupina matek)     
 •  cvičení  pro nejmenší
 •  tvořivé večery pro ženy s povídáním a relaxací (každé liché pondělí)
 •  angličtina pro maminky
 •  angličtina pro děti od 4 do 8 let
 •  výtvarné čarování (od 3let)                 
 •  relaxační cvičení při hudbě
 •  hry v přírodě
 •  kurzy pro těhotné
 •  cvičení pro děti s vadným držením těla
 •  Kleofášovo učení a pohádka
 •  výtvarné čarování pro starší děti

Na konci roku 2006 jsme zahájili projekt nazvaný Děti a životní prostředí aneb jak se skřítek Odadníček recyklový zabydlel v Poděbradech, který měl přesah až do roku 2007.  Primárním cílem projetu byla snaha rozvíjet šetrný vztah dětí k životnímu prostředí formou alternativních podnětů, které jim dají příležitost pro jejich vzdělávání a učení se v tomto směru. Nejen aby se zlepšil jejich život, ale aby měly možnost rozvíjet své schopnosti a dovednosti ve vztahu k péči o životní prostředí, kde vyrůstají, hrají si a učí se.

Sekundárním cílem bylo zlepšení sociálních a kulturních podmínek života v Poděbradech

a blízkém okolí a to hlavně využitím komunikace a předáváním si zkušeností mezi generacemi. Vzájemné pozitivní ovlivňování v oblasti společné péče o životní prostředí přispělo k větší otevřenosti v komunikaci, možnosti mezigeneračního předávání zkušeností a znalostí, vzájemné inspiraci k dalšímu učení se a tvořivosti.

Současně probíhala nad rámec tzv. normálních, běžných programů ještě ekologická výchova pro nejmenší děti nejen v MC, ale i v poděbradských mateřských školách a v prvních ročnících základních škol. Tento program podpořila Nadace VIA v programu Procter and Gamble pro mateřská centra. 

Dále se MC zapojilo do vzdělávání žen při a po mateřské dovolené, ve spolupráci se Sítí MC v ČR pořádá kurzy vzdělávání v ICT, ve spolupráci s Národním centrem pro rodinu pořádá kurzy zdravého a aktivního rodičovství.

Ve spolupráci se Speciální školou se podílelo na projektu vybudování nového hřiště na zahradě školy za podpory T.P.C.A.

MC se také podílelo na Týdnu pro rovné příležitosti ve spolupráci s Městem Poděbrady a Gender Studies ve dnech 25.5.-3.6.2007.

Jednorázové akce v roce 2007

Datum

Čas

Název akce

Leden:

 

 

4.1.2007

10:00 - 10:45

Projekt "Děti a životní prostředí" - vzdělávací program EKO-KOM

12.1.2007

Od 9:00

Kurz masáží dětí a kojenců-význam a účinky, aromaterapie,....

24.1.2007

8:00 - 16:00

Den otevřených dveří v MC Poděbrady

24.1.2007

15:00:00

Pohádka - Skřítek odpadníček recyklový ajeho dobrodružství

24.1 - 24.3.

Veřejná výtvarná soutěž „ Veselá popelnice“

Únor:

 

 

2.2.2007

Od 14:00 - 16:00

Výtvarná ekodílna Skřítka Odpadníčka Recyklového-výroba masek,....

3.2.2007

Od 16:00

Hlas jako cesta - prozpívejte se mateřstvím-pod vedením M. A  L. Šramlové

7.2.2007

Od 9:00 - 10:00

Osvobozujeme říši skřítka Odpadníčka

14.2.2007

09:30:00

Eko-pohádka skřítka Odpadníčka pro děti z MŠ

16.2.2007

Od 9:30

Masopustní rej masek v rámci oslav 15.výr.vzniku MC - průvod, hudba, tanec,...

17.2.2007

Od 10:00 do 16:00

Alexandrova technika-seminář pod vedením Š. Provazníkové

26.2.2007

Od 11:00

Povídání na téma jak pečovat o zoubky dětí pod vedením O. Uchytilové

Březen:

 

 

3.3.2007

Od 15:00 do 18:00

Relaxace tancem s afro-orientálními prvky (Pavla Kloučková)

5.3.2007

Od 11:00

Kurz vázání babyšátků a povídání na téma látkové pleny

6.3 do 21.3.

Od 8:00 do 16:00

Dětský bazar oblečení těh. Věcí, hraček a kočárků - výběr, prodej a výdej věcí

23.3.2007

Od 15.-17:000

Naučná stezka Skřítka Odpadníčka Recyklového

24.3.2007

Od 10:00 do 16:00

Alexandrova technika-seminář pod vedením Š. Provazníkové

29.3.2007

20:00:00

Velikonoční dílna - drátování vajec, korálkování, pletení z pedigu,....

Duben:

 

 

1.4.2007

14:00-18:00

Apríl s koňmi v jezdeckém klubu Choťánky

1.4.2007

09:17:30

Kurz automatické kresby a malování s L.Tauchmanovou

23.4.2007

8.00-14.00

Vyhodnocení soutěže“Veselá popelnice“ při vernisáži výstavy

26.4.2007

Od 15.00

Přednáška Věry Hurdálkové-Vliv psychiky na vznik nemocí

26.4.2007

20.00

Malá košíkářská dílna

Květen:

 

11.5.2007

10.00-.15.30

Den matek

14.5.-18.5.2007

8.00-16.00

Bleší trh a Charitativní sbírka pro koj. Ústav Kolín

17.5.2007

15.00-16.00

Přednáška Věry Hurdálkové - stravovací režimy

25.5.-3.6.

 

Týden rovných příležitostí

Datum

Čas

Název akce

30.5.2007

Od 8.00   

Den otevřených dveří v MC Poděbrady

Červen:

 

 

1.6.2007

Od10.00

Tuperware - moderní vaření

3.6.2007

8.00-14.00

Den dětí

7.6.2007

15.00-16.00

Přednáška Ireny Nováčkové - Léčivé esence

8.6.2007

13.00-14.00

Uklízíme park u Pošty

9.6.2007

14.00-16.00

Táto pojď si hrát

11.6.2007

11.00

Přednáška s besedou - irisdiagnostika

21.6.2007

20.00

Malá košíkářská dílna

22.6.2007

10.00   

Tuperware - moderní vaření

Září:

 

 

12.9. 2007

10.00 - 17.00

Skřítkovo hraní - 10. výročí založení Mc, skákací hrad, malování křídami

20.9.2007

11.00

Logopedická přednáška paní Mgr. Hany Jirsové, vývoj a vady řeči

24.9. - 27.9. 2007

Od 8.00 - 16.00

Podzimní burza

Říjen:

 

 

1.10.-5.10.2007

Od 8.00-16.00

Podzimní burza

5.10.2007

Od 8.00 -15.00

Charitativní sbírka - kojenecký ústav Kolín

8.10.2007

Od 11.00

Občanská poradna  - přednáška Hedvika Stuchlíková, sociální právo

15.10.2007

Od 14.00

Psychologická přednáška Odměny a tresty- PhDr. Dany Markové

22.10.-26.10.2007

8.00-16.00

Bleší trh

Listopad:

 

 

1.11-2.11.2007

9.00-14.00

Kurz ICT

9.11.2007

10.00-13.00

Podzimní slavnost,lampionový průvod

16.11.2007

Od 10.00-12.00

Přednáška o očkování Prevenar-MuDr. Pavel Rozsíval

19.11.2007

Od 10.00

Dita Tábor?

23.11.2007

Od 9.30

Tuperware - moderní vaření

Prosinec:

 

 

3.12.2007

 

Mikuláš

14.12.2008

10.00 -15.00  

Vánoční dílna,pečení perníčků,výroba svícnů,vánoční přáníčka

Kurzívou jsou označeny akce projektu MC "Děti a životní prostředí aneb Jak se skřítek Odpadníček Recyklový zabydlel v Poděbradech" (1.11.2006-20.5.2007).

Finanční zpráva za rok 2007

Přehled o peněžních příjmech a výdajích

Úplný objem nákladů v členění na nálady vynaložené pro plnění činností podle projektu a náklady na správu organizace

Náklady 2007

 

z toho :

projektové náklady

náklady na správu

materiál

 

84 880

79 029

5 851

kancelářské potřeby

9 535

 

8 582

954

hračky a výtvarné potřeby

13 404

 

13 404

0

čisticí prostředky

1 447

 

1 302

145

občerstvení

10 590

 

10 590

0

odměny v soutěžích a podobně

280

 

280

0

odborná literatura

2 093

 

2 093

0

ostatní materiál

30 996

 

27 896

3 100

drobný majetek

16 535

 

14 882

1 654

nemateriálové náklady

 

110 220

99 845

10 374

spotřeba energie

11 000

 

9 900

1 100

studená voda

6 000

 

5 400

600

teplá voda, teplo

32 000

 

28 800

3 200

cestovné

676

 

676

0

náklady na reprezentaci

2 044

 

1 429

615

telefon, internet

23 833

 

21 450

2 383

poštovné

1 133

 

1 020

113

předplatné, vstupné

2 294

 

2 294

0

nájemné

23 628

 

21 265

2 363

ostatní služby

7 612

 

7 612

0

ostatní náklady

 

8 575

7 818

758

bankovní poplatky

2 952

 

2 657

295

pojištění

4 623

 

4 161

462

členský příspěvek Síti MC

1 000

 

1 000

0

mzdové náklady

 

319 852

289 852

30 000

mzdové náklady - mzdy

159 126

 

159 126

0

mzdové náklady - DPP

104 800

 

74 800

30 000

zákonné sociální pojištění

55 926

 

55 926

0

náklady celkem

 

523 527

476 543

46 983

v procentech:

 

100%

91%

9%

Přehled rozsahu příjmů v členění podle zdrojů

Příjmy 2007

 

 

Tržby za vlastní činnost

 

104 130

vstupné

34 665

 

příjmy z občerstvení

10 546

 

příjmy za hlídání dětí

13 365

 

cvičení s dětmi

5 400

 

burza oblečení

7 636

 

tržby za ostatní služby

21 300

 

proplacený internet

4 748

 

ostatní kroužky

6 470

 

úroky

 

260

dary

 

38 050

Nadace VIA

30 000

 

Rybářský svaz

1 050

 

Martin Jakubec

2 000

 

Ivana Váchová

2 000

 

p. Horáčková

1 000

 

Jan Fencl

2 000

 

členské příspěvky

 

1 600

ostatní příspěvky

 

26 738

dotace

 

334 591

MPSV

159 500

 

Město Poděbrady

35 000

 

Úřad práce

140 091

 

příjmy celkem:

 

505 369

hospodářský výsledek 2007:

ztráta

-18 158


Údaje o majetku, pohledávkách a závazcích v roce 2007:

účet

 

počáteční stav k 1.1.2007

konečný stav    k 31.12.2007

221/001

Pokladna

376

497

221/001

Bankovní účet ČS a.s.

32 973

86 565

311/001

Odběratelé

475

0

321/001

Dodavatelé

-47

0

331/001

Zaměstnanci

-5 580

-26 643

336/001

Sociální a zdravotní pojištění

-3 014

-6 984

342/001

Daň zálohová a srážková

-953

-6 463

346/002

Dotace Úřad práce

0

8 100

389/001

Dohadné účty pasivní

0

-49 000

901/001

Vlastní jmění

-3 288

-24 230

931/001

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

-20 942

                       0Kontrolní číslo: hospodaření

0

-18 158

Roční účetní závěrka za rok 2007

Rozvaha ( bilance)

v tis.Kč

Aktiva:

účet

stav k 1.1.2007

stav k 31.12.2007

Bankovní účty

221

33

87

Úhrn aktiv

 

34

87

Pasiva:

účet

stav k 1.1.2007

stav k 31.12.2007

Vlastní zdroje:

 

24

6

Vlastní jmění

901

3

24

Účet výsledku hospodaření

963

X

-18

Hosp.výsledek ve schval. řízení

931

21

X

Cizí zdroje:

 

10

81

Zaměstnanci

331

6

27

Závazky ze soc. zabezpečení a zdr. pojištění

336

3

7

Ostatní přímé daně

342

1

6

Závazky ze vztahu k státnímu rozpočtu

346

0

-8

Dohadné účty pasivní

389

0

49

Úhrn pasiv:

 

34

87

Výkaz zisků a ztráty

v tis.Kč


 

A. Náklady:

činnost

činnost

 

účet

 

hlavní

hospodářská

celkem

 

I. Spotřebované nákupy celkem:

134

0

134

501

Spotřeba materiálu

85

0

85

502

Spotřeba energie

11

0

11

503

Spotřeba ostatních neskladových dodávek

38

0

38

 

II. Služby celkem:

61

0

61

512

Cestovné

1

0

1

513

Náklady na reprezentaci

2

0

2

518

Ostatní služby

59

0

59

 

III. Osobní náklady celkem:

320

0

320

521

Mzdové náklady

264

0

264

524

Zákonné sociální pojištění

56

0

56

 

IV. Daně a poplatky celkem:

0

0

0

 

V. Ostatní náklady celkem:

9

0

9

549

Jiné ostatní náklady

9

0

9

 

Účtová třída 5 celkem:

524

0

524

 

 

 

B. Výnosy:

 

 

 

 

I. Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem:

104

0

104

602

Tržby z prodeje služeb

104

 

104

 

II. Změna stavu vnitroorg. zásob celkem:

0

0

0

 

III. Aktivace celkem:

0

0

0

 

IV. Ostatní výnosy celkem:

0

 

0

 

V. Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem:

 

 

 

 

VI. Přijaté příspěvky celkem:

66

0

66

681

Přijaté příspěvky - dary

65

0

65

684

Přijaté členské příspěvky

2

0

2

 

VII. Provozní dotace celkem:

335

0

335

691

Provozní dotace

335

0

335

 

Účtová třída 6 celkem:

505

0

505

 

 

 

C. Výsledek hospodaření před zdaněním

-18

0

-18

591

Daň z příjmů

0

0

0

 

D. Výsledek hospodaření po zdanění

-18

0

-18

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007

Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.

Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2007 a končící dnem 31. prosince 2007.

Obecné údaje

Popis účetní jednotky :

Účetní jednotka je neziskovou organizací - občanské sdružení, jehož hlavní náplní je provoz mateřského centra

Název : Rodina a dítě

Sídlo: Za Nádražím 763/III, 290 01 Poděbrady

IČO: 657 425 59

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování

1. Způsob ocenění majetku

1.1. Zásoby

Občanské sdružení nemá žádné zásoby.

1.2. Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností

Občanské sdružení nevytvořila žádný majetek vlastní činností.

1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí

Občanské sdružení nevlastní cenné papíry a nemá majetkové účasti.

1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat

Občanské sdružení nemá přírůstky zvířat.

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny

Nebyla stanovována reprodukční pořizovací cena.

3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování

Nebyly provedeny změny v postupu účtování a odpisování

4. Opravné položky k majetku

Nebyly tvořeny opravné položky k majetku.

5.  Odpisování

Občanské sdružení nemá žádný  odpisovaný majetek.

6.  Přepočet cizích měn na českou měnu

V občanském sdružení nebyly používány zahraniční měny.

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát

1.    Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem

    Źádný majetek občanského sdružení není zatížen zástavním právem.

2.   Pohledávky a závazky

2.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti

Občanské sdružení nemá k 31.12.2007 pohledávky po lhůtě splatnosti.

2.2. Závazky po lhůtě splatnosti

Občanské sdružení nemá k 31.12.2007 závazky po lhůtě splatnosti.

2.3. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva

Občanské sdružení nemá k 31.12.2007 pohledávky a závazky z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva.

 1.  Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze

Občanské sdružení nemá k 31.12.2007 závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze.

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se v roce 2007 podíleli a dále podílejí na činnosti mateřského centra Poděbrady, jakož i všem dárcům, bez jejichž pomoci bychom se neobešli.

Děkujeme za finanční podporu těmto dárcům:

Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich obětavou práci, jmenovitě to byli:

Jana Kubínová, Jana Vundrová, Šárka Čáslavová, Jiřina Hromádková, Vlasta Tvrzová, Jana Horáčková, Jana Obalilová, Eva Poprová, Gabriela Pavlíková, Lýdie Adamkovičová, Jitka Karbulková

Kontakty

Mateřské centrum

Za nádražím 763
290 01 Poděbrady
tel.: 325 616 406
web: www.mcpodebrady.ecn.cz
e-mail: materskecentrum.podebrady@seznam.cz

Rodina a dítě, o.s.

Za nádražím 763
290 01 Poděbrady
IČO 65742559