Rodinné centrum Poděbrady

Výroční zpráva 2006


Slovo úvodem


Vážení a milí!

Rok 2006 znamenal stabilizaci našeho centra. Šíře programů ať pravidelných či nepravidelných byla opět veliká. Významné také bylo zahájení projektu ekologické výchovy na konci roku, který předznamenal spolupráci s městem a ostatními neziskovými organizacemi či školami.

Podařilo se nám stále plnit webové stránky, podařilo se nám navázat pravidelnou spolupráci s regionálními médii, podařilo se nám vytvořit bohatý pravidelný program centra. Podařilo se nám rozvíjet vzdělávání žen v oblasti ICT, internet a informační technologie pro maminky i jejich děti není neznámá…

Chtěla bych velice ocenit práci všech lektorek kurzů, všech maminek, které vymýšlely

a vytvářely standardní i nadstandardní program mateřského centra. Chtěla bych moc poděkovat všem návštěvníkům malým i velkým, všem našim dárcům, lidem a organizacím, kteří nás podporují. Moc si toho vážíme!


Mgr. Lucie Slauková

Členka rady Rodina a dítě      Poděbrady, červen 2007


Poslání organizace

Občanské sdružení „Rodina a dítě“ je dobrovolné sdružení, otevřené všem příchozím.

Jeho hlavním cílem je:

 •  Vytvoření veřejného prostoru, kde se mohou vzájemně setkávat rodiče a jejich děti.

V rámci své činnosti se bude sdružení orientovat především na provozování mateřského centra, na organizování dětských programů, na otázku ochrany životního prostředí, zejména v souvislosti se zdravím dítěte. Centrum bude mít funkci podpůrnou, vzdělávací, terapeutickou a relaxační, s možností využití hlídací služby.

 •  Řešení sociálních otázek jako je pomoc matkám, sociální poradenství, vzdělávání.
 •  Organizace vzdělávacích a zábavných programů, zprostředkování a předávání odborných poznatků o výchově, zdraví a psychologii rodinného života mezi odborníky a mladými rodinami.
 •  Pomoc mladým matkám při překonávání sociální izolace a vyrovnávání se s novou, pro mnohé nelehkou úlohou ženy a matky.
 •  Sdružení pořádá akce pro veřejnost, navozuje vědomí soudržnosti mezi obyvateli města a tím  dochází k rozvoji komunity.
 •  Sdružení je přirozené otevřené společenství, které pomáhá rodičům, zdravým i postiženým dětem, osamělým rodičům a dalším osobám v tísni vytvářet pocit sounáležitosti ke spřízněné skupině lidí.

Struktura sdružení

Do rady sdružení jako výkonného orgánu byly zvoleny valnou hromadou konanou 29.5. 2006:

Jitka Karbulková, Lydia Adamkovičová a Lucie Slauková

V roce 2006 valná hromada odhlasovala opět toto složení rady.


Dozorčí rada

Do dozorčí rady byli navrženi: Pavel Znamínko, Marcela Blažejová, Jan Kubín

Členský příspěvek

Na valné hromadě se hlasovalo o členském příspěvku:

Bylo stanoveno datum 30.6.2006, do kterého musí členi zaplatit příspěvek dle stanov v minimální výši 100,- Kč, jinak jejich členství v o.s. zanikne.

Minimální členský příspěvek je 100,- Kč /ročně

pro bylo 21 přítomných členů

Valná hromada sdružení proběhla 29.5. 2006.

Schůzka sdružení se konala 7.12. 2006.

Zaměstnanci

Marie Mirovská

Návštěvnost

V roce 2006 navštívilo mateřské centrum v Poděbradech 1.504 dospělých a 2.578 dětí.

Naše sdružení je členem Sítě mateřských center v České republice od roku 2001.


Činnost v roce 2006

Stejně jako v minulých letech mělo mateřské centrum pestrou paletu pravidelných

i nepravidelných činností, jejichž podrobný výčet najdete níže.


Pravidelný program  leden - červen 2006


 •  posezení a povídání na různá témata-o těhotenství, kojení, příkrmech, zdraví dítěte, apod. (Podpůrná skupina matek)     
 •  zpívání pro nejmenší
 •  cvičení pro nejmenší
 •  divadélko pro starší děti (dramatický kroužek)
 •  těhotenské kurzy
 •  francouzština pro děti
 •  angličtina pro děti
 •  výtvarné čarování pro starší děti tří let
 •  Kleofášovo učení
 •  divadélko-pohádka pro nejmenší

Pravidelný program  září - prosinec 2006


 •  francouzština pro maminky
 •  zpívání pro nejmenší
 •  posezení a povídání na různá témata-o těhotenství, kojení, příkrmech, zdraví dítěte, apod.(Podpůrná skupina matek)     
 •  cvičení  pro nejmenší
 •  tvořivé večery pro ženy s povídáním a relaxací (každé liché pondělí)
 •  angličtina pro maminky
 •  angličtina pro děti od 4 do 8 let
 •  výtvarné čarování (od 3let)                 
 •  relaxační cvičení při hudbě
 •  hry v přírodě
 •  kurzy pro těhotné
 •  cvičení pro děti s vadným držením těla
 •  Kleofášovo učení a pohádka
 •  výtvarné čarování pro starší děti


Na konci roku 2006 jsme zahájili projekt nazvaný Děti a životní prostředí aneb jak se skřítek Odadníček recyklový zabydlel v Poděbradech.  Primárním cílem projetu byla snaha rozvíjet šetrný vztah dětí k životnímu prostředí formou alternativních podnětů, které jim dají příležitost pro jejich vzdělávání a učení se v tomto směru. Nejen aby se zlepšil jejich život, ale aby měly možnost rozvíjet své schopnosti a dovednosti ve vztahu k péči o životní prostředí, kde vyrůstají, hrají si a učí se.

Sekundárním cílem bylo zlepšení sociálních a kulturních podmínek života v Poděbradech

a blízkém okolí a to hlavně využitím komunikace a předáváním si zkušeností mezi generacemi. Vzájemné pozitivní ovlivňování v oblasti společné péče o životní prostředí přispělo k větší otevřenosti v komunikaci, možnosti mezigeneračního předávání zkušeností a znalostí, vzájemné inspiraci k dalšímu učení se a tvořivosti.


Jednorázové akce 

datum

čas-od kolika

název akce

Únor:

 

 

8.2.

Od 10:00 do 17:00

Zimní slavnost - pečení, poezie, karneval a tombola

13.2.

Od 19:00hod.

Úplňková slavnost - zpěv, tanec a povídání,….

25.2.

Od 10:00 do 18:00

Systémové konstelace

Březen:

 

 

15.3.

Od 18:45

Úplňková slavnost - zpěv, tanec a povídání,….

17.3.

Od 17:00 do 18:00

Plavání pro rodiče s dětmi

27.3.-30.3

8:00 do 16:30

Burza dětského oblečení - příjem věcí

30.3.

8:30.-12:00

Aktivní rodičovství-seminář pro maminky na mat. dovolené

Duben:

 

 

1.4.

9:00 do 16:30

Regionální setkání Mat. Center v Poděbradech

3.4.-5.4.

8:00 do 16:30

Burza dětského oblečení - prodej věcí

7.4.

10:00 do 17:00

Velikonoční dílna-pečení jidášů, chvilka poezie a výtvarná dílna

10.4.-12.4.

8:00 do 16:30

Burza dětského oblečení - výdej věcí

14.4.

18:45hod.

Úplňková slavnost - zpěv, tanec a povídání,….

24.4.

Od 13:00hod.

Masáže pro maminky s hlídáním dětí

6.13.20.a27.4.

8:30 -12:00

Aktivní rodičovství-seminář pro maminky na mat. dovolené

Květen:

 

 

3.5.

Od 17:00hod.

Promítání filmu o těhotenství a porodech

4.5.

Od 13:00hod.

Masáže pro maminky s hlídáním dětí

11.5.

Od 17:00hod.

Tanec, zpěv a plavání,…. Relaxační večer pro maminky

11.5.

Od 13:00hod.

Masáže pro maminky s hlídáním dětí

12.5.

Od 10:00 do 17:00

Oslava dne matek-pečení,masáže,poradny,výt.dílna,chvilka poezie

27.5.

 

Účast na Bambiriádě v Nymburce

28.5.

Od 8:00hod.

Dětský den

4.,11.a 18.5.

8:30-12:00

Aktivní rodičovství-seminář pro maminky na mat. dovolené

Červen:

 

 

1.6.

od 9:30-12:30

Rady a novinky z oblasti sociálních dávek - Irena Stránská

5.6.

od 11:00hod.

Nová pravidla silničního provozu-přednáška JUDr. P.Hoffmanové

8.6.

9:30hod.

Povídání na téma Hubnutí zdravě- Mgr. Iva Fábinová

13.6.

od 11:00hod.

prezentace firmy Nestlé

15.6.

od 9:30-12:30

přednáška P.Hoffmanové na téma kriminalita dětí a mládeže

 

 

 

Září:

 

 

Od 2.10 do 18.10

Od 8:00 do 17:00

Burza dětského oblečení-výběr, prodej - hraček, kočárků, bot a oděvů

13.10.2006

Od 10:00   

Celodenní akce s názvem Hra je součást života-skákací hrad, malování křídami

Říjen:

 

 

15.10.2006

Od 9:30  do 18:00

Systémové konstelace

19.10.2006

Od 19:00hod.

Košíkářská dílna - oplétání lahví,...

17.-18.10

Od 9:00 do 13:00

vzdělávací seminář v oblasti informačních technologií pro ženy na mat.dov.

20.10.2006

Od 10:00   

Podzimní slavnost-pečení ptáčků, sypaná batika, kreslení na látku, chvilka poezie,...

24.10-25.10.

Od 9:00 do 13:00

vzdělávací seminář v oblasti informačních technologií pro ženy na mat.dov.

Listopad:

 

 

2.11.2006

Od 20:00hod.

Drátenická dílna

3.11.2006

 

Masáže dětí a kojenců - první setkání

4.11.2006

 

Masáže dětí a kojenců - druhé setkání

4.11.2006

 

Masáže dětí a kojenců - třetí setkání

9.11.2006

Od 10:00

Slavnost světel- výtvarná dílna, pečení, lampionový průvod (ve spol.UJOP a ZŠ na Valech

14.11.2006

Od 9:00 do 13:00

vzdělávací seminář v oblasti informačních technologií pro ženy na mat.dov.

15.11.2006

Od 12:30 hod.

Látkové plenky-moderně - přednáší Katka Havlinová, členka výboru hnutí za aktivní mateřství

29.11.2006

Od 10:00hod.

Výroba Adventních věnců a svíček z medových plástů

30.11.2006

Od 10:00 hod.

Přednáška ve spolupráci s autoškolou-Z.Pinkasem a Besipem - Bezpečí nás a našich dětí

30.11.2006

Od 20:00hod.

Košíkářsko-drátenická dílna

Prosinec:

 

 

2.12.2006

Od 15:00 hod.

Automatická kresba s Lenkou Tauchmanovou

3.12.2006

Od 13:00hod.

Jak lze kreslením komunikovat s děťátkem ve vašem bříšku-automat. Kresba pro těhotné

4.12.2006

Od 10:00

Mikulášská besídka

8.12.2006

Od 10:00 do 17:00

Vánoční dílna skřítka Odpadníčka Recyklového-pečení perníčků,chvilka poezie, výtvarná dílna

9.12.2006

Od 9:00 do 12:00hod.

Zoo Chleby-návštěva dětí v Zoo

14.12.2006

Od 9:00 do 11:00hod.

Hrátky s robátky, první krůčky,...- ukázky hudební školy Yamaha

20.12.2006

Od 10:00

Vánoční besídka


Finanční zpráva

Náklady :

 

Příjmy :

 

materiál

85 689

vlastní činnost

108 641

cestovné

2 083

úroky z účtu

241

telefon, internet

25 157

dary fyzických osob

24 280

předplatné, vstupné

9 635

dary právnických osob

3 431

nájemné

29 928

členské příspěvky

2 000

ostatní služby

12 499

MPSV

243 200

hrubé mzdy

96 674

Město Poděbrady

15 000

DPP

73 295

 

396 793

odvody z mezd

33 836

ostatní náklady

7 055

 

375 851

Hospodářský výsledek:

20 942

ziskPoděkování

Děkujeme všem, kteří se v roce 2006 podíleli a dále podílejí na činnosti mateřského centra Poděbrady, jakož i všem dárcům, bez jejichž pomoci bychom se neobešli.

Děkujeme za finanční podporu těmto dárcům:

 •  Ministerstvo práce a sociálních věcí 
  •  Město Poděbrady 
  •  Breda Cestruzioni Ferroviarie S.p.
  •  Výtahy Petersik
  •  Ford Mareš
  •  PMS s. r. o.
  •  Pavel Sticha
  •  Sdružení nezávislých, Český Brod
  •  HISaN
  •  Autosalon Louda
  •  Sklárny Bohemia
  •  Jan Fencl s. r. o.
  •  Zdeněk Pinkas
  •  Jan Novák, Finostav s. r. o.
  •  Mlékárny Poděbrady
  •  Rybářský svaz Poděbrady
  •  Quelle s.r.o. (hračky)
  •  B. B. M. Móda pro děti a teenagery - B. Bánská
  •  Cukrárna u Reinwaldů- H. Škodová
  •  Cukrárna - L. Novák na Žižkově
  •  Drogerie Martina - V. Bébrová
  •  Domino - prodej hraček - T. Pazdera
  •  Parfumerie - A. Hnyková

Za věcnou pomoc v roce 2006 děkujeme těmto dárcům: 

 •  Domino - Pazdera
 •  Elin
 •  Finostav - Jan Novák
 •  Fott Tomáš - výroba nábytku
 •  JFFILTR - Fencl Jan
 •  Krkonošské papíry
 •  Pinkas Galanterie
 •  Ludmila Pokorná
 •  Polabské mlékárny
 •  Polstrin
 •  Quelle
 •  Slunap
 •  Sobíšek Pavel
 •  Šťastná Libuše


Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich obětavou práci, jmenovitě to byli:

Lydia Adamkovičová, Jana Doskočilová, Jana Kubínová, Jitka Karbulková, Pavla Křížková, Pavlína Novotná, Libuše Šťastná, Miloslava Štípková, Stáňa Tichá, Markéta Vosáhlová, Helena Vedralová, Jana Vundrová

Kontakty

Mateřské centrum

Za nádražím 763
290 01 Poděbrady
tel.: 325 616 406
web: www.mcpodebrady.ecn.cz
e-mail: materskecentrum.podebrady@seznam.cz

Rodina a dítě, o.s.

Za nádražím 763
290 01 Poděbrady
IČO 65742559