Rodinné centrum Poděbrady

Výroční zpráva 2005

Slovo úvodem

Vážení a milí!

Rok 2005 znamenal další rozvoj našeho sdružení a činnosti mateřského centra, vykročení novým směrem. Podařilo se nám zavést internet do mateřského centra, který mohou využívat návštěvníci centra, podařilo se nám vytvořit nové webové stránky, které jsou pravidelně aktualizované, začali jsme rozvíjet spolupráci ve středočeském regionu, podařilo se nám navázat pravidelnou spolupráci s regionálními médii, podařilo se nám vytvořit bohatý pravidelný program centra!!!!

Chtěla bych velice ocenit práci všech lektorek kurzů, všech maminek, které vymýšlely a vytvářely standartní i nadstandartní program mateřského centra. Doufám, že stejně tomu bude i v dalších letech.

Mgr. Lucie Slauková

Členka rady Rodina a dítě                                                                Poděbrady, červen 2006

Poslání organizace

Občanské sdružení „Rodina a dítě“ je dobrovolné sdružení, otevřené všem příchozím.

Jeho hlavním cílem je:

 •  Vytvoření veřejného prostoru, kde se mohou vzájemně setkávat rodiče a jejich děti. V rámci své činnosti se bude sdružení orientovat především na provozování mateřského centra, na organizování dětských programů, na otázku ochrany životního prostředí, zejména v souvislosti se zdravím dítěte. Centrum bude mít funkci podpůrnou, vzdělávací, terapeutickou a relaxační, s možností využití hlídací služby.
 • Řešení sociálních otázek jako je pomoc matkám, sociální poradenství, vzdělávání.
 • Organizace vzdělávacích a zábavných programů, zprostředkování a předávání odborných poznatků o výchově, zdraví a psychologii rodinného života mezi odborníky a mladými rodinami.
 • Pomoc mladým matkám při překonávání sociální izolace a vyrovnávání se s novou, pro mnohé nelehkou úlohou ženy a matky.
 • Sdružení pořádá akce pro veřejnost, navozuje vědomí soudržnosti mezi obyvateli města a tím  dochází k rozvoji komunity.
 • Sdružení je přirozené otevřené společenství, které pomáhá rodičům, zdravým i postiženým dětem, osamělým rodičům a dalším osobám v tísni vytvářet pocit sounáležitosti ke spřízněné skupině lidí.  

Struktura sdružení

Do rady sdružení jako výkonného orgánu byly zvoleny valnou hromadou konanou 26.3.2004:

Jitka Karbulková, Markéta Vosáhlová a Lucie Slauková.

Dozorčí rada

Do dozorčí rady byli navrženi: Pavel Znamínko, Marcela Blažejová, Jan Kubín

Členský příspěvek

Na valné hromadě se hlasovalo o členském příspěvku:

Bylo stanoveno datum 30.6.2005, do kterého musí členi zaplatit příspěvek dle stanov v minimální výši 100,- Kč, jinak jejich členství v o.s. zanikne. Minimální členský příspěvek je 100,- Kč /ročně, pro bylo 21 přítomných členů.

Schůzky sdružení proběhly 25.5., 17.10.2005

Zaměstnanci

Marie Mirovská, Lucie Slauková

Naše sdružení je členem Sítě mateřských center v České republice od roku 2001.

Činnost v roce 2005

Stejně jako v minulých letech mělo mateřské centrum pestrou paletu pravidelných i nepravidelných činností, jejichž podrobný výčet najdete níže.

Naše MC se zapojilo i do celorepublikového projektu Tesco Charita roku. Markéta Vosáhlová s Jitkou Karbulkovou se zúčastnily dvou akcí 7.5. a 15.10.2005 v Tesco Praha Letňany. Jejich náplní byla pohádková představení pro děti (loutková i hraná) a výtvarná dílna (vymalování předtištěných obrázků). Naše MC zahrála 2 pohádky, s jejichž přípravou pomáhala Pavla Křížková. Celkem proběhla 4 představení. Vlastní organizátoři, ale hlavně odezva od dětského i dospělého publika byla pozitivní. Díky této podzimní ale i jarní akci (na které byla i Marie Mirovská) se podařilo navázat spolupráci s MC ve východní části středočeského kraje a to konkrétně s Nymburkem, Českým Brodem, Neratovicemi, Horními Počernicemi, Lysou nad Labem. Za získané poukázky od Tesco v hodnotě 900,-Kč byly zakoupeny věci do MC pro využití při kroužcích a sladkosti pro děti na Mikulášskou besídku.

Kromě této aktivity a spolupráci v regionu se podařilo na podzim zorganizovat historicky první regionální setkání mateřských center Středočeského kraje – oblast sever v MC Svítání v Nymburce dne 5.11.2005. Setkání proběhlo za podpory holandské nadace Bernard van Leer Foundation. To považujeme za velice významné. Zde je krátké poselství Síti mateřských center, které z tohoto setkání vzešlo:

 • Přítomní se shodli na tom, že je dobře, že jednotlivá  MC mohou být součástí Sítě mateřských center ČR.
 • Velkým přínosem je pravidelné zasílání informací o tom, co se děje formou úterního dopisu.
 • Zdůrazněna byla vydatná pomoc Sítě při zakládání mateřských center (praktické rady, informace).
 • Velmi pozitivně byl hodnocen seminář, který pořádala Síť na téma, jak získávat finanční zdroje pro činnost MC, rovněž  MC pomáhají informace o vypsaných grantech či nových zákonech, týkajících se rodiny.
 • Zúčastnění vyjádřili vděčnost za pomoc Rut Kolínské, a to nejen praktickou, ale rovněž za její prezentaci mateřských center politikům i  široké veřejnosti.
 • Za zmínku stojí rovněž nezastupitelná pomoc Sítě  „mateřskému centru v krizi“. 

Spolupráce v regionu by měla i nadále pokračovat, další regionální setkání je plánováno na jaro roku 2006.

Pravidelný program  leden - červen 2005

 

Ø      posezení a povídání na různá témata-o těhotenství, kojení, příkrmech, zdraví dítěte, apod. (Podpůrná skupina matek)    

Ø      zpívání pro nejmenší

Ø      cvičení pro nejmenší

Ø      divadélko pro starší děti (dramatický kroužek)

Ø      těhotenské kurzy

Ø      francouzština pro děti

Ø      angličtina pro děti

Ø      výtvarné čarování pro starší děti tří let

Ø      Kleofášovo učení

Ø      divadélko-pohádka pro nejmenší

Pravidelný program  září - prosinec 2005

Ø      francouzština pro maminky

Ø      zpívání pro nejmenší

Ø      posezení a povídání na různá témata-o těhotenství, kojení, příkrmech, zdraví dítěte, apod.(Podpůrná skupina matek)    

Ø      cvičení  pro nejmenší

Ø      tvořivé večery pro ženy s povídáním a relaxací (každé liché pondělí)

Ø      angličtina pro maminky

Ø      angličtina pro děti od 4 do 8 let

Ø      výtvarné čarování (od 3let)                

Ø      relaxační cvičení při hudbě

Ø      hry v přírodě

Ø      kurzy pro těhotné

Ø      cvičení pro děti s vadným držením těla

Ø      Kleofášovo učení a pohádka

Ø      výtvarné čarování pro starší děti

R    Rozpis nepravidelných akcí v roce 2005

 

datum

čas

název akce

Leden:

 

 

24.1.

od 11:00hod.

Aromaterapie v praxi - povídání o éterických olejích a jejich užití

Únor:

 

 

14.2.

od 11:00hod.

Masáže - kouzlo doteku-masáže dětí a maminek

23.2.

od 18:00hod.

košíkářská dílna pro maminky

Březen:

 

 

10.3.

od 13:00hod.

7leté výročí s karnevalem

16.3.

od 18:00hod.

Film-Suzanne Arms a setkání s Petrou Sovovou-téma mateřství

23.3.

od 19:00hod.

košíkářská dílna pro maminky

29.3-31.3.

od 8:00hod.

burza - příjem věcí

Duben:

 

 

4.4.-7.4.

od 8:00hod.

burza - prodej věcí

8.4.

od 16:30hod.

večer poezie, hudby,divadla a tance

11.4.-13.4.

od 8:00hod.

burza - výdej věcí

Květen:

 

 

23.5.

od 11:00hod.

Povídání s ukázkou výrobků-firma Nestlé

28.5.

od 9.00hod.

Den dětí

30.5.

od 11:00hod.

Povídání - znečišťování organismu a jak se mu bránit

Červen:

 

 

13.6.

od 11.00hod.

Psychomotorický vývoj dětí-přednáška

17.-19.6.

 

Cochcárna-společný víkend maminek a dětí v NOVÉ VSI NAD POPELKOU

15.6.

od 11.00hod.

První pomoc u dospělých a dětí (teorie+praktická ukázka)

Září:

 

 

5.9.- 8.9.

od 8:00hod.

burza - příjem věcí

12.9.- 15.9.

od 8:00hod.

burza – prodej

19.9.- 22.9.

od 8:00hod.

burza – výdej

20.9.

od 17:00hod.

plavání maminek s dětmi

Říjen:

 

 

3.10.

od 11:00hod.

presentace výrobků firmy Popolini

3.10.

od 13:00hod.

divadelní představení-pohádka, pantomimické ukázky zvířátek v zoo

   14. - 16.10.

 

Cochcárna-výlet maminek a dětí do Nové Vsi nad Popelkou

24.10.

od 18:30hod

košíkářská dílna - opět pleteme košíky

24.10.

od 12:00hod.

presentace výrobků firmy Medela

26.10.

od 15:00hod.

přednáška-prevence onemocnění z potravin

31.10.

od 11.00hod.

povídání na téma-životospráva v těhotenství (+ video)

 

 

 

Listopad:

 

 

9.11.

od 17:30hod.

Porod v holandské nemocnici ve srovnání s porodem doma

12.11.

od 10 do 16:00

Zdravé vaření pro děti

14.11.

od 18:00

Košíkářská dílna

 

 

 

Prosinec:

 

 

1.12.

od 10:00

Mikulášská besídka

Finanční zpráva

náklady

467 484,00

 

 

spotřebovaný materiál

114 024,00

nájemné

33 763,00

telefon, internet, poštovné

21 568,00

ostatní služby

56 094,50

mzdové náklady s odvody

239 687,00

bankovní poplatky

2 347,50

 

 

výnosy

454 751,95

 

 

vstupné

27 200,00

příjmy z občerstvení

6 319,00

příjmy za hlídání

3 425,00

cvičení s dětmi

11 380,00

burza oblečení

9 358,00

bankovní úroky

244,95

dary a příspěvky

78 100,00

členské příspěvky

9 025,00

dotace MPSV

294 700,00

dotace MÚ Poděbrady

15 000,00

 

 

výsledek hospodaření

-12 732,05

 

 

 

Poděkování

Děkujeme všem, kteří se v roce 2005 podíleli a dále podílejí na činnosti mateřského centra Poděbrady, jakož i všem dárcům, bez jejichž pomoci bychom se neobešli.

 Děkujeme za finanční podporu těmto dárcům:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Město Poděbrady

Econnect, o.s.

Jan Fencl s.r.o.

Rybářské potřeby u Lihouna

 

Děkujeme všem dobrovolníkům za jejich obětavou práci:

 Jana Doskočilová, Jana Kubínová, Jitka Karbulková, Pavla Křížková, Pavlína Novotná, Libuše Šťastná, Miloslava Štípková, Stáňa Tichá, Markéta Vosáhlová, Helena Vedralová, Jana Vundrová

Kontakty

Mateřské centrum                                                                          Rodina a dítě, o.s.

Za nádražím 763                                                                               Za nádražím 763

290 01 Poděbrady                                                                            290 01 Poděbrady

tel.: 325 616 406                                                                               IČO 65742559

web: www. mcpodebrady.ecn.cz                                                     Č.Ú. 501482319/0800

e-mail: materskecentrum.podebrady@seznam.cz