Sama sebou 50+
Rodinné centrum Poděbrady

Výroční zpráva 2002

Slovo úvodem

Vážení přátelé,

naše sdružení v roce 2002 svou činností navázalo na zkušenosti předchozích let. Nejvýznamnějším počinem tohoto roku bylo úspěšné prosazení projektu "Naše hřiště" jako prvního pokusu o zapojení veřejnosti v našem městě. Podařilo se nám nejen nadchnout místní lidi, ale především získat nemalé finance na projektování a výstavbu hřiště. Děkujeme za podporu a pomoc všem, kteří se na tom podíleli.

Mgr. Lucie Slauková

předsedkyně sdružení

Poděbrady, březen 2003

Orgány sdružení

Vedoucím orgánem sdružení je tříčlenný tým, který je tvořen předsedkyní, místopředsedkyní a jednatelkou. V případě ukončení činnosti jedné členky týmu zbylé dvě jmenují náhradnici z řad nejaktivnějších členek. Práce ve vedoucím týmu je dobrovolná.

Předsedkyně sdružení                   Mgr. Lucie Slauková

Místopředsedkyně sdružení           Ing. Helena Vedralová

Jednatelka sdružení                     Mgr. Petra Dobiášov

Pravidelné programy – leden – červen

Po      10 - 11 výtvarná dílna

Út      10.00 Cvičení s dětmi

10.30 Kleofášovo učení

St      9.00 Angličtina pro děti

10-11 Zpívání s dětmi + hraní na flétnu

15.30 - 16.30  němčina

Čt      10 - 11 keramika

18.30 - břišní tance

Nepravidelné programy

19.1. Pohádka  - 12 měsíčků

26.1. Pohádka -  O koníčkovi

4.2. Pohádka o Koblížkovi

7.2. Břišní tance

11.2. Výroba látkového strašidla

16.-17.2. Kurs břišních tanců

1.a 4.3. Oslava narozenin MC

19.3. Vítání jara u ohníčku

25.3. Pletení pomlázek a malování kraslic

8.4. Pohádka o makovém mužíčkovi

15.-19.4. Výběr oblečení do burzy

22.-26.4. Burza dětského oblečení – prodej

30.4. Pálení čarodějnic

1.5. Setkání rodičů dětí diabetiků

6.5. Pohádka o makovém mužíčkovi

14.5. Přednáška „Aby záda nebolela“ L.Tomková – rehabilitační sestra

22.5. Život básnířky Browningové – přednes v podání M. Svobodové

23.5. Uvedení umělce do společnosti – autorské čtení J. Dvořák

3.6. Pohádky z Orientu – M. Svobodová

8.6. Plánovací setkání „Naše hřiště“

11.6. Přednáška „Aby záda nebolela“ L.Tomková – rehabilitační sestra

Červenec a srpen – prázdninový provoz

Pravidelné programy září – prosinec

Po      9.30 Angličtina

10.00 Kleofášovo učení

         15.30 Těhotenská poradna

16.00 Cvičení matek s dětmi - sokolovna

16.00 každé druhé úterý v měsíci cvičení s vyprávěním pro maminky "Aby záda nebolela"

St      9.30 Angličtina

         10.00 Zpívání

Čt      10.00 Keramika

         13.00 Flétna

         14.00 Malování

Nepravidelné programy

9.-15.9. Výběr šatstva do burzy

16.-20.9. Burza dětského oblečení

24.9. Přednáška „Aby záda nebolela“ s ochutnávkou zdravé výživy

14.10. Přednáška „Aby záda nebolela“

13.11. Přednáška „Aby záda nebolela“

25.11. Pohádka o Červené Karkulce

29.11. Vázání adventních věnců

5.12. Mikulášská besídka

17.12. Vánoční besídka

Výsledky hospodaření

Příjmy

Ministerstvo práce a sociálních věcí                    75 200,- Kč

Úřad práce Nymburk                                       143 814,- Kč

Město Poděbrady                                             10 000,- Kč

Úroky                                                             1 168, - Kč

AMI Praha                                                    30 000,- 

Vlastní činnost MC                                          35 687,- Kč

Příjmy na projekt "Naše hřiště"

Nadace VIA                                                  210 000,- Kč

Město Poděbrady                                           150 000,- Kč

Jaromír Novák                                                 35 000,- Kč

Nadace Open Society Fund Praha                       50 000,- Kč

Nadace Divoké husy                                         42 260,- Kč

Poděbradka a.s.                                               50 000,- Kč

Nadace Partnerství                                           30 000,- Kč

Příjem z benefičního představení                         15 000,- Kč

Dary od fyzických osob                                     51 000,- Kč

Příjmy celkem                                                         929 129,- Kč

Výdaje

Materiální náklady                                          62 645,- Kč

Mzdy včetně daně z příjmu                             142 098,- Kč

Fondy (ZP a SP)                                            50 617,- Kč

Provozní režie                                                90 361,- Kč

Propagace                                                    1 806,9 Kč

Opravy                                                        5 703,5 Kč

Technické služby                                           13 055,- Kč

Hřiště - investiční majetek                              206 121,4 Kč  

Výdaje celkem                                                        581 610,8 Kč                                   

Zaměstnanci

Alena Bartošicová    

Dobrovolníci

Alice Nováková, Pavla Boháčková, Pavlína Fundová, Miroslava Homolová, Jana Kubínová, Jan Kubín, Šárka Strýhalová, Pavlína Špeldová, Markéta Vosáhlová, Jana Vundrová, Jana Voříšková, Michaela Znamínková, Pavel Znamínko

Poděkování

Děkujeme všem rodinám, přátelům, příznivcům a dárcům, bez jejichž pomoci by mateřské centrum nebylo tím, čím je!!!!