Rodinné centrum Poděbrady

Výroční zpráva 2001

Vážení přátelé,
v roce 2001 se činnost sdružení a tedy mateřského centra, jehož jsme provozovatelem velmi slibně rozvinula. Na počátku roku jsme podepsali novou nájemní smlouvu s městským úřadem v Poděbradech, kde jsme se zavázali k placení nájemného. Paradoxně to nás donutilo k maximální aktivitě. Úřad práce v Nymburce od ledna do září platil dvě veřejně prospěšná místa a po té se o chod centra staraly dobrovolně samotné maminky. Utvořila se velmi aktivní komunita matek, která pořádala akce mimo pravidelný program centra. Jejich úsilí patří můj velký dík. Bez jejich práce a pomoci by se centrum neobešlo.
Naše centrum i v tomto roce fungovalo jako poradenské pro nově vznikající i již fungující centra. Konzultace poskytujeme zdarma.
Vzhledem k tomu, že se koncem roku ustanovilo sdružení Síť MC v ČR, stali jsme se jejím členem.
Byla bych velmi ráda, kdyby se zvýšilo obecné povědomí o mateřských centrech v České republice, kdyby centra byla podporována nejen morálně, ale i finančně. Doufám, tomu tak v brzké budoucnosti bude.
Děkuji všem, kteří se o to zasloužili a zasluhují!

Poděbrady, únor 2002
Mgr. Lucie Slauková
předsedkyně sdružení

Orgány sdružení

Vedoucím orgánem sdružení je tříčlenný tým, který je tvořen předsedkyní, místopředsedkyní a jednatelkou. V případě ukončení činnosti jedné členky týmu zbylé dvě jmenují náhradnici z řad nejaktivnějších členek. Práce ve vedoucím týmu je dobrovolná.
Předsedkyně sdružení - Mgr. Lucie Slauková
Místopředsedkyně sdružení - Ing. Helena Vedralová
Jednatelka sdružení - Mgr. Petra Dobiášová
V roce 2001 jsme měli dvě schůzky 15.6. a 20.9., na kterých jsme projednávali otázky budoucího chodu mateřského centra. Valná hromada se v tomto roce nekonala.

Činnost MC Poděbrady v roce 2001

Pravidelné programy:

výtvarná dílna, hrátky se zobcovou flétnou, keramika, zpívání, kurs německého jazyka, výtvarná dílna pro maminky, Kleofášovo učení, cvičení s dětmi

únor 01

 • 16.2. pohádka O Červené Karkulce

březen 01

 • 1.3. oslava 3.výročí otevření MC
 • 14.3. soutěž o nejlepšího zpěváčka
 • 19.-23.3. burza oblečení
 • 27.3. divadlo O Křemílkovi a Vochomůrce

duben 01

 • 21.4. Karneval s hudební skupinou Bumbáci

květen 01

 • 16.5. Přednáška o nošení dětí v šátcích a vázání šátků, Kamila Kašlíková
 • 10.-12.5. účast na výstavě Ecolife, (Praha),jako prezentace tří ženských organizací spolu s Občanskou inspirací a Agenturou GAIA v rámci projektu Equal Opportunities between Women and Men EU, (L.Slauková, G.Vohnická)
 • 27.5.- 10.6. Reprezentace českých mateřských center na mezinárodní ženské akademii GWIA v New Yorku, reprezentace na výstavě Habitat OSN, (L.Slauková, R.Kolínská)

červen 01

 • 12.6. Dětský den
 • 13.6. Návštěva maminek z mateřského centra Domeček z Prahy
 • 20.6. Přednáška o Jenské pedagogice pro rodiče budoucích prvňáčků, Mgr.Eva Píšová, PhDr.Dana Marková

červenec 01

 • 3.-5.7. Pobyt maminek z MC Domeček z Prahy
 • dovolená

srpen 01

 •  
 • 6.-10.8. prázdninová výtvarná dílna
 • práce s hlínou, zhotovení jednoduchého keramického výrobku
 • zdobení a dokončení keramických výtvorů
 • prohlídka zvířátek na školním statku (SZeŠ)
 • tuš, vosk a staré prostěradlo - jedinečná možnost, jak vyrobit vlastní obraz
 • vypalování keramiky v peci vyrobené dle středověkých hrnčířů
 •  
 • 27.8. Návštěva maminek z MC Světluška Jablonec n.N.

září 01

 • 20.9. Babyvak na nošení malých dětí, p.Pecha
 • 20.+21.9. Schůzka aktivních maminek ohledně budoucího fungování MC
 • 24.-27.9. Burza oblečení
 • 29.9. Schůzka rodičů diabetiků, PhDr.Dana Marková
 • Od října se o chod MC starají dobrovolně samy maminky, protože Úřad práce v Nymburce nemohl obnovit dohodu o veřejně prospěšných pracech.

říjen 01

 • 12.10. Přednáška pediatra MUDr.Lenky Sýsové o dětské kosmetice Bübchen
 • 13.10. Schůzka rodičů diabetiků, PhDr.Dana Marková
 • 17.10. Pohádka "12 měsíčků".
 • 16.10. Diskuse o alternativním školství a především Jenské pedagogice,
 • Mgr.Eva Píšová, PhDr. Dana Marková
 • 25.10. Barvy podzimu barvení textilie (prostírání, ubrus)
 • za použití foukacích barev vytvoříme jedinečné dekorace do bytu

listopad 01

 • 1.11. Kouzlo barvy tisk na látku obtiskávání přírodnin nebo razítek potřebujete: vlastní textilie a námět
 • 6.11. Jenská pedagogika PhDr. Dana Marková, Mgr. Eva Píšová
 • 8.11. Malování triček výroba vhodného dárku, můžeme kombinovat známé techniky malování, tisk, foukání) a vytvořit dětem i sobě originální model
 • 8.-10.11. Reprezentace Sítě mateřských center v Čechách na mezinárodní konferenci o MC v Popradě, (L.Slauková, R.Kolínská)
 • 22.11. Jak působí stres?J.Bauerová přednáška s praktickými ukázkami a cvičením
 • 22.-24.11. účast na výstavbě Zlaté české ruce, (Praha) jako prezentace tří ženských organizací spolu s Občanskou inspirací, o.s. a Agenturou GAIA, o.s. v rámci projektu Equal Opportunities between Women and Men EU, (G.Vohnická) 
 • 23.-25.11. Astrologie sebepoznání,  začátek v pátek 9.00 konec v neděli 25.11, lektorka Jitka Jurdinová

prosinec 01

 • 5.12. mikulášská besídka, představení kouzelníka
 • 13.12. Vůně a zdraví M. Znamínková, seznámení s aromatickými silicemi, ukázka míchání a praktického použití, ukázka masáže, drátkování

Údaje o hospodaření organizace

PŘÍJMY Skutečnost roku 2001
Dotace - Úřad práce Nymburk 118 757,-
Dotace - město Poděbrady 10 000,-
Úroky 116,45
Ostatní příjmy – vlastní činnost 32 445,-
CELKEM 161 318, 45


VÝDAJE Skutečnost roku 2001
Mzdy zaměstnanců
(včetně zdrav. a sociálního pojištění)
117 166,-
Nákup materiálu, zboží 10 701,60
Nákup služeb (energie, poštovné, tel.poplatky, nájemné, odborné/poradenské služby) 18 858,80
Propagace 1 499,40
Ostatní výdaje (náklady) 13 572,50
CELKEM 161 798,30
ROZDÍL příjmů a výdajů:  - 479,85

Zaměstnanci

Alena Bartošicová leden - září
Gabriela Vohnická leden - září

Dobrovolníci

Alena Bartošicová, Pavla Boháčková, Pavlína Fundová, Miroslava Homolová, Jana Kubínová, Šárka Strýhalová, Denisa Svobodová, Pavlína Špeldová, Gabriela Vohnická, Markéta Vosáhlová, Jana Vundrová, Michaela Znamínková