Rodinné centrum Poděbrady

Výroční zpráva 1999 - 2000

Vážení přátelé,
Rodina a dítě, o.s. vzniklo na jaře roku 1997 za účelem vybudování mateřského centra
v Poděbradech. To se nám podařilo a tzv. MC funguje od 1.3. 1998. MC je komunitní centrum především pro ženy na mateřské dovolené a jejich rodiny, funguje na principu svépomoci a sousedské výpomoci. Matky si část programů zajišťují samy, částečně je zajišťovaly 2 pracovnice centra, které byly placeny Úřadem práce v Nymburce v rámci dohody o veřejně prospěšných pracech.

Činnost MC Poděbrady v roce 1999

Pravidelné aktivity:

zpívání s dětmi, výtvarná dílna, keramická dílna, kursy angličtiny pro děti, ženský pěvecký sbor, kosmetická poradna, konsultace s psycholožkou, právníkem

Mimořádné akce

 • 15.-16.1. Spolupořádání semináře "Jak začít?" pro nově vznikající mateřská centra, Praha YMCA
 • 21.1. Přednáška kinezioložky I.Bauerové na téma - jak pomáhat dospělým i dětem od tělesných a duševních potíží
 • 5.2. Karneval
  děti tančily za doprovodu písniček Svěráka a Uhlíře, soutěžili o drobné dobroty
 • 16.2. Beseda s místostarostou  Mgr. Jaromírem Novákem o situaci ve městě, v rámci kampaně 30 dní pro neziskový sektor
 • 1.3. Oslava prvního výročí MC
 • 11.3. Beseda s místostarostou  Mgr. Jaromírem Novákem o situaci ve městě
 • 4.4.- 18.4. sbírka na dětské hřiště v radiu Proglas a Český rozhlas Praha
 • 16.4. Vernisáž výstavy kreseb dětí z Bosny "Kam patřím" ve spolupráci s o.s. ADRA
  proběhla i prodejní akce stejnojmenné knihy, výtěžek byl věnován na humanitární pomoc dětem v Bosně
 • 18.4. Šaškiáda
  živou hudbu zprostředkovala kapela "Bumbáci" z Prahy
 • 20.4.- 20.5. sbírka hygienických potřeb pro kosovské uprchlíky, ve spolupráci s o.s. ADRA
 • 21.4. reprezentace Sítě MC v ČR při otevírání MC v Neratovicích
  návštěva MC v Brandýse n.L.
 • 1.5. reprezentace Sítě MC v ČR při otevírání centra Empatie v Lysé n.L.
 • 10.5. účast na Konferenci nevládních organizací Středočeského kraje, Ministerstvo pro místní rozvoj
 • 5.5.-14.5. Burza oblečení
 • 1.6. Soutěžní odpoledne ke Dni dětí
 • 11.-12.6. účast na valné hromadě MC v ČR
 • 21.6. Otevření dětského hřiště na zahradě mateřského centra
 • 25.6. Loučení se školou, táborák a opékání buřtů
 • 6.-8.8. ve spolupráci s Centrem EMA návštěva dětí z německé Jeny
 • 15.9. Loutkové divadlo "O hloupém Honzovi"
 • 1.10. Podzimní halová i nehalová olympiáda pro děti každého věku
 • 7.10. účast na Konferenci o rodině, Parlament ČR13.10. účast na večeru "Ženy překračují hranice", velvyslanectví SRN, Praha
 • 20.10.- 2.11. Burza oblečení
 • 10.11. Pohádka "O červené Karkulce"
 • 17.11. Lampiónový průvod k 10. výročí sametové revoluce
 • 24.-27.11. účast na výcviku PR, ICN, Praha
 • 3.12. Mikulášská besídka, čertvoský karneval
 • 6.12. Výroba Betlému při výtvarné činnosti dětí
 • 16.12. Vánoční besídka s koledami a básničkami pro potěchu duše
 • 18.12. Benefiční ples - na výstavbu dětského hřiště na Žižkově

Zaměstnanci MC

Alena Bartošicová
Václav Marek
Klára Nováková
Eva Provazníková

Dobrovolníci

Michaela Znamínková
Adéla Ptáčková
Vlaďka Guttová
Lucie Slauková

Činnost MC Poděbrady v roce 2000

Pravidelné aktivity:

výtvarná dílna, zpívání, keramický kroužek, těhotenská příprava a psychoprofylaxe.

12.1. Divadélko - pohádka O veliké řepě, O koblížkovi,
pohádky se staly tradičně velmi vyhledávanými, jsou velmi krátké, protože jsou pro velmi malé děti, které neudrží dlouho pozornost, připravují je pro maminky pracovnice centra, které často vlastnoručně vyrábějí loutky, vše je na laické bázi, návštěvnost  v průměru 22 dospělých a 28 dětí 

28.1. Taneční dopoledne pro mladší a nepokročilé
tančení, protahování, cvičení za doprovodu písniček Svěráka a Uhlíře

1.2. Pějme píseň do kola
zpívání nejoblíbenějších písniček

7.2. Karneval
děti tančily za doprovodu písniček Svěráka a Uhlíře, soutěžili o drobné dobroty

17.2. účast na valné hromadě Hnutí za aktivní porod
(přejmenováno na Hnutí za aktivní mateřství HAM)

23.2. Divadélko - Ferda Mravenec

29.2. Koncert malých hudebníků
děti předváděly své hudební kousky, proběhla i soutěž ve zpěvu, kde zpívaly s dětmi i maminky, hodnotila se především odvaha a ochota přispět k dobré atmosféře

1.3. Oslava dvouletého výročí MC

13.-17.3. Burza jarního oblečení

27.3. účast na konzultaci o zavádění britského dobrovolnického programu HOMESTART, MPSV, Praha

29. 3. Divadélko - pohádka Sůl nad zlato

3.4. Výroba stromu města Poděbrady do soutěže DDM
u příležitosti Dne Země děti vyráběly obrázky technikou koláže, ty byly pak vystavené na lázeňské kolonádě, 2 účastníci obdrželi diplom a drobné věcné ceny

10.4. Barvení velikonočních vajec

17.4. Pletení pomlázek

3.5. Divadélko - O pejskovi a kočičce (Jak vařili dort)

10.5. Květinový den - prodej květů pro Ligu proti rakovině
dobrovolnice z řad maminek - klientek MC spolu s pracovnicemi MC prodali  žluté květy v hodnotě 19 000 Kč

14.5. Nedělní společný výlet na kolech
směr Libice, Oseček

24.5. Divadélko - O pejskovi a kočičce (O pyšné noční košilce)

14. 6. „Pohádky v trávě“
čtení pohádek pro malé i ty větší na zahradě MC

29.6. Karneval s táboráčkem - loučení se školním rokem

3.7. Oficiální otevření Hřiště na Žižkově
na hřiště přispěla také Nadace Divoké husy, projekt Poděbradské hřiště pro ně zpracovala L.Slauková
červenec, srpen - čerpání dovolené, září zavřeno-  nová dohoda o VPP uzavřena od 1.10., průtahy vznikly ze strany ÚP

9.10. Vyrábíme zvířátka z kaštánků, koláže z listů

13.10. účast na semináři OSF Setkávání komunit

23.-27.10. Burza oblečení
maminky nabízely oblečení po dětech k prodeji či k darování těm, kdo ho potřebují, velká část neprodaných věcí putovala letos na humanitární účely do Indie

5.2. Mikulášská besídka, spolu s kouzelníkem, čertem a andělem

Návštěvnost MC Poděbrady:

1998    1242 rodičů s 1483 dětmi
1999    1396 rodičů s 1815 dětmi
2000    1610 rodičů s 1923 dětmi

Účetní období 1999

příjmy za rok 1999, částka 267 487,45 Kč
výdaje za rok 1999, částka 309 297,75 Kč

Analýza příjmů 1999

Druh příjmu Popis příjmu Částka v Kč
pobytné vlastní příjem 11 720
příjmy za nápoje vlastní příjem 10 485
burza oblečení vlastní příjem 878
Úřad práce mzdy  192 414
dotace od města dotace 10 000
bankovní úroky ostatní příjem 85,75
příspěvek na hřiště peněžní příspěvek 29 669
ostatní příjmy největší položka je 10 000, jedná se o příjem od nadace Pro Helvetia Ost/West 12 235,7
Celkem   267 487,45

Analýza výdajů 1999

Druh výdaje Popis Částka v Kč
čisté mzdy    137 977
sociální náklady zdravotní a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem a zaměstnancem 72 814
daň daň z příjmu zaměstnanců ze závislé činnosti 3 750
nájem nájem za rok 1999 byl placen v roce 2000  
materiál   48 328,10
telefonní poplatky   9 895,60
bankovní poplatky   4 869,0
výdaje za kopírování   1 554,40
poštovné   1 224,80
ostatní provozní výdaje   11 354,5
nápoje, občerstvení na akce pro děti (nedaňový výdaj)   12 349,70
ostatní ned. výdaje   5 180,65 
Celkem   309 297,75

Účetní období 2000

příjmy za rok 2000 částka 215 552,54 Kč
výdaje za rok 2000 částka 206 405,01 Kč

Analýza příjmů 2000

Druh příjmu Popis příjmu Částka v Kč
pobytné vlastní příjem 16 100
příjmy za nápoje vlastní příjem 5 840
burza oblečení vlastní příjem 2 142
Úřad práce mzdy  138 280
dotace od města dotace 10 000
nadace Divoké husy jedná se o zdvojnásobení výtěžku z benefičního plesu 41 140
bankovní úroky ostatní příjem 216,54
příjem od pojišťovny ostatní příjem 1 834
Celkem   215 552,54

Analýza výdajů 2000

Druh výdaje Popis Částka v Kč
čisté mzdy   85 347
sociální náklady zdravotní a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem a zaměstnancem 48 683
daň daň z příjmu zaměstnanců ze závislé činnosti 4 250
nájem   240
materiál   3 370,50
telefonní poplatky   7 716,30
bankovní poplatky   2727,75
výdaje za kopírování   1 268,20
poštovné   940,60
ostatní provozní výdaje   7 463,26
prostředky zaslané nadaci Divoké husy    40 000
nápoje, občerstvení na akce pro děti   4 398,40
Celkem   206 405,01