Rodinné centrum Poděbrady

Komunikace a efektivní řešení konfliktů v rodině

sobotní zážitkový seminář 20.5.2023 9:00-12:00

Slova, gesta, emoce, postoje, hodnoty, staré křivdy, nevyřčená přání a mnoho dalšího v nás i kolem nás způsobí, že i když se všichni snažíme, občas to mezi námi skřípe, drhne, bublá a vybuchuje.
Přijďte si vyzkoušet, jak to máte Vy, jaké vzorce ovlivňují Váš komunikační styl a jaké emoce tím v druhých probouzíte.

Ze SOBOTNÍCH ZÁŽITKOVÝCH SEMINÁŘŮ s Hankou
budete odcházet plni dojmů, emočních prožitků a nových impulsů, jak se na svou situaci dívat z jiného úhlu pohledu.

(6.5.2023)