Rodinné centrum Poděbrady

Hranice ve výchově

sobotní zážitkový seminář - 22.4.2023 9-12 hod.

O hranicích ve výchově se často mluví, ale víte, kde jsou ty Vaše? Ve výchově dětí se doporučuje zaměřit se na 3-5 důležitých věcí, které chceme dítě naučit, a v nich být jako rodiče jednotní a důslední - ale kterých 3-5 věcí to je? Jak je určit? Jak být jednotní? Jak zařídit, aby ostatní naše hranice respektovali?

Ze SOBOTNÍCH ZÁŽITKOVÝCH SEMINÁŘŮ s Hankou
budete odcházet plni dojmů, emočních prožitků a nových impulsů, jak se na svou situaci dívat z jiného úhlu pohledu.

(14.4.2023)