Rodinné centrum Poděbrady

Projekty

Hlasy v tichu

Naše iniciativa se volně inspiruje výstavou formátu „Silent Witness – Tiché Svědkyně“, která se zrodila v USA pod iniciativou skupiny umělců a spisovatelů.

Nestůj a pojď si hrát

Obsahem projektu „Nestůj a pojď si hrát!“ je zapojení dětí s odlišným kulturním, etnickým a sociálním zázemím do vzdělávacího projektu prostřednictvím volnočasových aktivit.

Děti a životní prostředí

Cílem projektu je zaměřit se na preventivní působení ve vztahu k životnímu prostředí a ochraně přírody.

Hřiště u kostela

Komunitní projekt budování nového dětského hřiště za účasti a podpory veřejnosti.
« | 1 | 2